Wybory parlamentarne 2019. Jak głosować korespondencyjnie?

Czy w wyborach parlamentarnych można głosować korespondencyjnie? Nie jest to najpopularniejszy sposób głosowania i wielu wyborców o nim nie słyszało, a to dlatego, że głosować korespondencyjnie mogą wyłącznie wyborcy niepełnosprawni o potwierdzonym znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Jak głosować korespondencyjnie?
Zobacz wideo

Wybory parlamentarne 2019. Jak głosować korespondencyjnie?

Czy można głosować korespondencyjnie? Jak to zrobić? Głosować korespondencyjnie mogą wyłącznie wyborcy niepełnosprawni o potwierdzonym znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Ponadto prawo to dotyczy wyłącznie osób głosujących w stałych obwodowych komisjach wyborczych na terytorium Polski. Decyzję o chęci głosowania korespondencyjnego należy podjąć dość wcześnie, ponieważ jego zamiar należy zgłosić do komisarza wyborczego do 15 dnia przed dniem wyborów, a więc do 27 września włącznie.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej. Powinno zawierać podstawowe dane o wyborcy, a więc jego imię i nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, oświadczenie o wpisaniu do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie i przede wszystkim adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. Jednocześnie do zgłoszenia trzeba dołączyć poświadczenie o stopniu niepełnosprawności. Dodatkowym ułatwieniem dla niepełnosprawnych jest możliwość dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania w alfabecie Braille’a.

Wybory do Sejmu i Senatu 2019. Głosujemy 13 października

Wybory Parlamentarne odbywają się raz na cztery lata (chyba, że skrócona zostanie kadencja parlamentu). Obywatele Polski, którzy posiadają czynne prawo wyborcze, w drodze głosowania wybierają swych przedstawicieli (460 posłów i 100 senatorów) do dwuizbowego parlamentu (Sejmu i Senatu). Przy czym niemożliwe jest startowanie jednocześnie do obu izb. Nastroje związane z nadchodzącymi wyborami do Sejmu i Senatu 2019 są dość burzliwe. Niedawne wybory do Parlamentu Europejskiego wygrało Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 45,38 proc., drugie miejsce zajęła Koalicja Europejska, która zdobyła 38,47 proc., a trzecia była Wiosna z wynikiem 6,06 proc. Ta konfiguracja - z wyjątkiem PiS - nie powtórzy się w pełni w wyborach do Sejmu i Senatu - Wiosna wraz z Partią Razem i SLD tworzy blok lewicowy, PO wraz z Inicjatywą Polska, Nowoczesną i Zielonymi - Koalicję Obywatelską, a PSL i Kukiz'15 - Koalicję Polską. 

Pobierz Aplikację TOK FM i słuchaj sprytnie:

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM