Wybory Parlamentarne 2019. Jakie dokumenty zabrać na wybory?

Zgodnie z prawem komisja wyborcza przed wydaniem karty do głosowania ma obowiązek sprawdzić tożsamość wyborcy. Dowód osobisty nie jest jedynym dokumentem, który pozwoli osobie uprawnionej na głosowanie w wyborach do Sejmu i Senatu 2019 pobrać kartę wyborczą i oddać głos. Jakie dokumenty zabrać na wybory?
Zobacz wideo

Wybory parlamentarne 2019. Jakie dokumenty zabrać na wybory?

Zbliżają się wybory parlamentarne 2019, których datę prezydent Andrzej Duda wyznaczył na 13 października, czyli najwcześniejszy możliwy termin. To podczas tych wyborów osoby uprawnione do głosowania będą mogły podjąć decyzję, kto zostanie ich reprezentantem w Sejmie i Senacie. Osobą uprawnioną do głosowania jest każdy obywatel Polski, który ukończył 18 rok życia i posiada czynne prawo wyborcze, które nie zostało mu odebrane przez sąd lub w konsekwencji ubezwłasnowolnienia. Wówczas może on wybrać się do odpowiedniego lokalu wyborczego, by tam oddać głos. Jednak, żeby móc otrzymać kartę do głosowania, należy wcześniej okazać odpowiedni dokument tożsamości.

Jakie dokumenty zabrać na wybory? Pierwszym dokumentem tożsamości, który przychodzi na myśl podczas wyborów, jest dowód osobisty. W tej kwestii nowością stał się wydawany od niedawna e-dowód. Jego okazanie również uprawnia do oddania głosu. E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną, a jego obsługę rozpoczęto 4 marca 2019 roku. Pozornie nie różni się on specjalnie od dotychczasowego dowodu osobistego, ale na pierwszej stronie dokumentu (awersie) znajdziemy numer CAN (zapisany także w kodzie kreskowym na drugiej stronie). Numer ten jest potrzebny, aby móc bez przeszkód korzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu. Zabezpiecza też e-dowód przed odczytaniem danych zapisanych w warstwie elektronicznej przez osoby nieuprawnione.

Wybory - jaki dokument oprócz dowodu?

Zgodnie z prawem komisja wyborcza przed wydaniem karty do głosowania ma obowiązek sprawdzić tożsamość wyborcy. Dowód osobisty nie jest jedynym dokumentem, który pozwoli osobie uprawnionej na głosowanie w wyborach do Sejmu i Senatu 2019. Komisja wyborcza uzna każdy dokument, który zawiera informację o instytucji, która go wydała, imię i nazwisko posiadacza oraz jego zdjęcie. Zatem może być to także prawo jazdy, paszport cze legitymacja studencka, o ile rzecz jasna ustalenie naszej tożsamości na tej podstawie nie budzi żadnych wątpliwości.

Po uznaniu tożsamości i otrzymaniu karty do głosowania należy także pamiętać o uważnym oddaniu głosu, aby ten okazał się ważny. Unieważnić go może postawienie krzyżyka (X) przy więcej niż jednej liście.

Osoby, które z różnych względów nie wybierają się na głosowanie w miejscu zameldowania, nie muszą się martwić, ponieważ wystarczy przed wyborami dopisać się do spisu wyborców bądź uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania. One także będą mogły posługiwać się wskazanymi wyżej dokumentami.

TOK FM PREMIUM