Wybory parlamentarne 2019. Kto może zostać członkiem komisji wyborczej? Ile się na tym zarabia?

Wybory do Sejmu i Senatu 2019, podczas których Polacy wybiorą 460 posłów i 100 senatorów, odbędą się już 13 października. Obwodowe komisje wyborcze będą organizować głosowanie i nadzorować jego przebieg. Kto może zostać członkiem komisji wyborczej? Ile się na tym zarabia?
Zobacz wideo

Wybory parlamentarne 2019. Kto może zostać członkiem komisji wyborczej?

Kto może zostać członkiem komisji wyborczej? Wybory do Sejmu i Senatu 2019, podczas których Polacy wybiorą 460 posłów i 100 senatorów, odbędą się już 13 października. Prawo udziału w wyborach mają wszystkie osoby posiadające czynne prawo wyborcze, a więc obywatele Polski mający co najmniej 18 lat, o ile nie zostało im ono odebrane wyrokiem sądu lub nie są ubezwłasnowolnieni. Jednocześnie każdy obywatel Polski spełniający powyższe kryteria sam może został członkiem komisji wyborczej. Przy czym należy pamiętać, że kandydaturę można zgłosić jedynie do komisji na obszarze województwa swojego zamieszkania. Przykładowo osoba ze Śląska nie ma możliwości ubiegania się o członkostwo w komisji wyborczej na terenie województwa małopolskiego.

Do obowiązków osób zasiadających w okręgowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu i Senatu należy rejestracja kandydatów oraz ustalanie wyników głosowania i wyników wyborów w okręgach wyborczych. Oprócz tego obwodowe komisje wyborcze organizują głosowanie i nadzorują jego przebieg. Najwyższym organem wyborczym jest w Polsce natomiast Państwowa Komisja Wyborcza, która ma za zadanie m.in. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego, sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem i aktualizowaniem rejestru wyborców oraz sporządzaniem spisów wyborców czy powoływanie okręgowych i rejonowych komisji wyborczych oraz rozwiązywanie okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych po wykonaniu ich ustawowych zadań.

Wybory parlamentarne 2019. Komisja wyborcza, ile się na tym zarabia? 

Biorąc udział w wyborach jako członek obwodowej komisji wyborczej, otrzymuje się specjalną dietę. Jej wysokość zależy od piastowanego stanowiska i tak przewodniczący obwodowej komisji wyborczej otrzyma w 2019 roku 500 zł, jego zastępca 400 zł, a pozostali członkowie obwodowej komisji wyborczej 350 zł. Dieta wyniesie więc kilkaset złotych więcej niż w latach poprzednich. Wcześniej przewodniczący okręgowej komisji wyborczej mógł liczyć na 200 zł, jego zastępca na 180, a pozostali członkowie na 160 zł.

Aby zgłosić swoją kandydaturę na członka komisji wyborczej należy skontaktować się z wybranym komitetem wyborczym. Zadanie zebrania członków komisji leży w gestii pełnomocników komitetów wyborczych bądź innych osób upoważnionych. Bez znaczenia jest, czy dany komitet wyborczy zgłosi listę kandydatów na radnych w danym okręgu wyborczym. Jednak należy brać pod uwagę, że zgłoszenie nie jest gwarancją otrzymania członkostwa.

Słuchaj o wyborach w Przewodniku Wyborcy przygotowanym przez Tomasza Settę. W Aplikacji TOK FM posłuchasz na telefonie:

TOK FM PREMIUM