Jak zostać członkiem komisji wyborczej? Na zgłoszenia zostało tylko kilka dni. Zarobić można kilkaset złotych

Zostało już tylko kilka dni na zgłoszenie się do pracy w komisjach wyborczych w związku z wyborami parlamentarnymi. Diety dla członków komisji wynoszą od 350 do 500 zł.
Zobacz wideo

Chętni do pracy w komisjach wyborczych muszą zgłaszać się do właściwego komitetu wyborczego lub urzędu gminy. Według kodeksu wyborczego "zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych dokonuje się najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów". Z tego wynika, że urzędnicy czekają na zgłoszenia kandydatów na członków komisji wyborczych do piątku 13 września. W każdym obwodzie głosowania, powołuje się obwodową komisję wyborczą.

Kto może zostać członkiem komisji wyborczej?

Kandydat na członka obwodowej komisji wyborczej musi mieć ukończone 18 lat na dzień zgłoszenia do komisji. Nie może być kandydatem w wyborach, komisarzem wyborczym, pełnomocnikiem wyborczym ani finansowym komitetu wyborczego. Nie może być również urzędnikiem wyborczym, mężem zaufania, obserwatorem społecznym ani też osobą, której udzielono pełnomocnictwa do głosowania w wyborach.

Osoby spokrewnione z kandydatami w wyborach mogą być członkami obwodowych komisji wyborczych, ale wyłącznie w innych okręgach wyborczych, niż ten, w którym kandyduje osoba z nimi spokrewniona.

Komisja wyborcza - czym się zajmuje?

Do zadań obwodowej komisji wyborczej należy przeprowadzenie głosowania w obwodzie, czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem przepisów prawa wyborczego w miejscu i w czasie głosowania, ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości oraz przekazanie ich właściwej komisji wyborczej.

Skład każdej obwodowej komisji wyborczej związany jest z wielkością obwodu głosowania. W obwodach do 1000 mieszkańców w skład komisji wyborczej powołuje się 7 osób, w obwodach głosowania od 1001 do 2000 mieszkańców - 9 osób, w obwodach głosowania od 2001 do 3000 mieszkańców - 11 osób, a w obwodach głosowania powyżej 3000 mieszkańców - 13 osób.

Skład obwodowej komisji wyborczej powołuje się spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby w liczbie nie mniejszej niż 2/3 ustawowego składu komisji - po jednej osobie zgłoszonej przez każdego z pełnomocników wyborczych reprezentujących komitety wyborcze partii politycznych bądź koalicji partii, z których list odpowiednio w ostatnich wyborach wybrano radnych do sejmiku województwa albo wybrano posłów.

W skład komisji powołuje się także po jednej osobie zgłoszonej przez każdego z pełnomocników wyborczych reprezentujących pozostałe komitety wyborcze.

Ile zarabia członek komisji wyborczej?

Członkom obwodowych komisji wyborczych przysługuje zryczałtowana dieta za czas związany z wykonywaniem przypisanych im czynności. Na początku marca Państwowa Komisja Wyborcza zwiększyła diety członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu, Senatu, prezydenckich i do PE. Przewodniczący komisji otrzymają 500 zł, a nie jak dotychczas 200 zł, ich zastępcy - 400 zł zamiast 180 zł, a członkowie obwodowych komisji wyborczych - 350 zł zamiast 160 zł.

Wybory parlamentarne odbędą się 13 października.

Posłuchaj w Aplikacji TOK FM:

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM