Samorządy mają przekazać spisy wyborców Poczcie Polskiej. Sasin wydał rozporządzenie

W sobotę w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra aktywów państwowych ws. przekazania spisu wyborców gminnej obwodowej komisji wyborczej oraz Poczcie Polskiej w związku z przeprowadzeniem wyborów prezydenckich.
Zobacz wideo

Wydane przez wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina rozporządzenie jest pierwszym z rozporządzeń do podpisanej przez Andrzeja Dudę w piątek (8 maja) ustawy o powszechnym głosowaniu korespondencyjnym. 

Rozporządzenie określa szczegółowy tryb i formę przekazania spisu wyborców gminnej obwodowej komisji wyborczej oraz Poczcie Polskiej w związku z przeprowadzeniem wyborów prezydenckich.

Rozporządzenie stanowi, że wójt, burmistrz lub prezydent miasta przekazuje spis wyborców przewodniczącemu gminnej obwodowej komisji wyborczej w postaci wydruku opatrzonego podpisem własnoręcznym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym oraz w postaci elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.

Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem wójt, burmistrz lub prezydent miasta przekazuje spis wyborców w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym: operatorowi wyznaczonemu (Poczcie Polskiej) – za pomocą ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą operatora wyznaczonego oraz właściwemu miejscowo dyrektorowi Regionu Sieci operatora wyznaczonego lub osobie przez niego upoważnionej – na informatycznych nośnikach danych.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Sprzeciw samorządów

Wcześniej - jeszcze przed podpisaniem ustawy o powszechnym głosowaniu korespondencyjnym przez Andrzeja Dudę - samorządowcy m.in. z większych miast odmawiali przesłania Poczcie Polskiej spisów wyborców z powodu braku ku temu podstaw prawnych. Szereg prezydentów i burmistrzów jasno deklarowało, że nie było możliwości prawnej, by takie dane przekazać. 

Część samorządowców udostępniła jednak Poczcie Polskiej spisy wyborców przy czym wskazywali na tzw. ustawę o COVID-19. To głównie politycy związani z Prawem i Sprawiedliwością.

Pobierz aplikację TOK FM.

DOSTĘP PREMIUM