II tura wyborów. Kiedy głos jest nieważny?

W niedzielę II tura wyborów prezydenckich, w której zmierzą się: Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski. Przy oddawaniu głosu na swojego kandydata warto zwrócić uwagę na sposób, w jaki się to robi. Inaczej głos może okazać się nieważny. Kiedy głos jest nieważny? Jakie dokumenty zabrać na głosowanie?
Zobacz wideo

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie zasady obowiązują w lokalach wyborczych (pandemia COVID-19)?
  • Jakie dokumenty zabrać na głosowanie?
  • Kiedy głos jest nieważny?

II tura wyborów. Kiedy głos jest nieważny?

W głosowaniu na prezydenta może wziąć udział każdy obywatel Polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat i któremu prawo to nie zostało odebrane prawomocnym wyrokiem sądowym lub orzeczeniem Trybunału Stanu. Aby oddać głos, należy udać się do wyznaczonego lokalu wyborczego (nie dotyczy to rzecz jasna osób głosujących korespondencyjnie), najczęściej są to szkoły, biblioteki czy urzędy.

Jakie dokumenty zabrać na głosowanie? Osoby z komisji wyborczej muszą potwierdzić naszą tożsamość. Do tego celu służy dowód osobisty, paszport lub inny dokument ze zdjęciem, np. legitymacja szkolna. W celu weryfikacji tożsamości mamy obowiązek uchylić maseczkę ochronną lub inną osłonę twarzy.

Przy oddawaniu głosu trzeba z kolei zwracać uwagę na jego ważność, ponieważ nieodpowiednie oznaczenie może zdyskwalifikować oddaną przez nas kartę. Kiedy głos jest nieważny? Głos jest nieważny jeśli:

  • Do oznaczenia nazwiska kandydata użyto innego znaku niż X (krzyżyk), np. kółka albo V
  • Zaznaczono więcej niż jednego kandydata (na karcie może być tylko jeden X)
  • Znak X postawiono poza wyznaczonym miejscem (kratką)
  • Do urny wrzucono pustą kartę.

Ale jest jeszcze jeden przypadek, o którym głośno było przy okazji I tury wyborów prezydenckich, Wtedy to w niektórych lokalach wyborczych wydane zostały karty do głosowania z tylko jedną pieczęcią Państwowej Komisji Wyborczej, a bez czerwonej pieczątki obwodowej komisji wyborczej. Jeśli właśnie taka karta zostanie nam wydana, należy koniecznie zgłosić ten fakt członkom komisji, ponieważ głos na niej będzie uznany za nieważny.

Kiedy II tura wyborów?

W niedzielę 12 lipca odbędzie się II tura wyborów prezydenckich. Dogrywka okazała się konieczna, ponieważ w pierwszej turze 28 czerwca żaden z kandydatów nie zdobył więcej niż 50 proc. głosów. W II turze zmierzą się: Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski.  

Wybory odbywają się w reżimie sanitarnym w związku z pandemią koronawirusa. Jakie zasady obowiązują w lokalach wyborczych? Należy pamiętać o zasłanianiu ust i nosa oraz stosowaniu dystansu społecznego, a zatem na głosowanie należy przyjść w maseczce ochronnej (lub innej osłonie), a także zachować odstęp od pozostałych głosujących. Dobrze jest również mieć ze sobą własny długopis (choć nie jest to konieczne). W związku z zagrożeniem wprowadzono także specjalne zasady dotyczące głosowania korespondencyjnego, w którym może wziąć udział każdy, kto na czas złożył odpowiednią deklarację. 

Głosować można również poza miejscem zamieszkania - tym bardziej, że II tura odbędzie się w środku sezonu wakacyjnego. O tym, jak to zrobić, przeczytasz tutaj >>

TOK FM PREMIUM