#10pytań do kandydatów. Poznaj odpowiedzi Rafała Trzaskowskiego

Kwestionariusz z pytaniami ponownie przekazaliśmy sztabom Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego także po I turze wyborów prezydenckich. Czy kandydaci wzięliby udział w Marszu Niepodległości, co sądzą na temat obniżenia wieku emerytalnego i czy są zwolennikami wybudowania elektrowni atomowej w Polsce? Sprawdź, jak na te i inne pytania odpowiedział kandydat KO.
Zobacz wideo

1. Jaką decyzję podjąłby Pan w sprawie ewentualnie uchwalonej przez parlament uchwały obniżającej wiek emerytalny?

Społeczeństwo wyraziło się jasno: obecny wiek emerytalny, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn musi być utrzymany i nie należy go zmieniać. Jestem gotów do rozmowy na temat wprowadzenia emerytur stażowych, pod warunkiem, że będą tak skonstruowane, że będą korzystne dla samych emerytów i zarazem bezpieczne dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Na pewno zawetuję każdą próbę podniesienia wieku emerytalnego.

2. Czy należy zamknąć kopalnie na Śląsku i czy jest Pan zwolennikiem wybudowania elektrowni jądrowej?

Już przed pandemią koronawirusa sytuacja w kopalniach była trudna. PiS obiecywał utrzymanie wydobycia węgla, obiecywał, że nie będzie likwidacji kopalń. I co z tego wyszło? Osiem kopalń już jest zamkniętych, 15 tysięcy miejsc pracy zlikwidowanych. A węgiel był sprowadzany z tak egzotycznych miejsc jak Kolumbia.

Wyborcom na Śląsku należy się uczciwe postawienie sprawy. Tak, Polska powinna stopniowo wychodzić z węgla i do 2040 roku odejść od węgla w energetyce. Śląsk, podobnie jak inne regiony zależne od węgla, musi otrzymać finansowanie z funduszy europejskich i zbudować nową przyszłość gospodarczą.

Dziś nie należy wykluczać żadnej technologii, która prowadzi do odejścia od węgla. Pytanie jednak o koszty: elektrownie atomowe nie tylko budzą społeczne kontrowersje, wymuszając pytania o bezpieczeństwo, ale także są niezwykle drogie. Dziś chyba żadnej polskiej spółki energetycznej nie byłoby stać na taką inwestycję. Alternatywą dla węgla powinny być głównie odnawialne źródła energii.

W sprawie ewentualnej przyszłości atomu w Polsce powinniśmy znaleźć ponadpartyjny konsensus odzwierciedlony w dokumencie strategicznym - polityce energetycznej Polski 2050.

3. Czy wziąłby Pan udział w Marszu Równości i Marszu Niepodległości. Dlaczego?

Zawsze świętuję Dzień Niepodległości i będę to robił jako prezydent. W Marszu Niepodległości wezmę udział, jeżeli będzie to pozytywna manifestacja dumy z polskości, a nie okazja do propagowania braku tolerancji i nienawiści. Nigdy nie pojawię w Marszu, którego uczestnicy nieśliby nielegalne symbole odwołujące się do skrajnych ideologii.

Co do innych inicjatyw - warto rozważyć udział w każdej, która jest manifestacją pozytywnych wartości, a nie próbą dzielenia Polek i Polaków.

4. Czy wypłaty unijnych środków powinny być powiązana z przestrzeganiem wspólnotowych reguł praworządności?

Odbiorcy wsparcia unijnego - samorządy, firmy, organizacje pozarządowe - nie powinny płacić ceny za błędy rządu. Unia Europejska nie powinna ich odcinać od funduszy europejskich. Ewentualny mechanizm wiążący wypłatę funduszy z przestrzeganiem zasad praworządności powinien to uwzględnić. Dlatego już teraz zabiegam w Unii o bezpośredni dostęp do funduszy europejskich dla samorządów.

5. W które sojusze międzynarodowe najbardziej powinna inwestować polska polityka zagraniczna? Proszę wymienić trzy najważniejsze kraje w takich sojuszach.

Gwarancją bezpieczeństwa militarnego Polski jest sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, realizowany w ramach NATO. Polskie bezpieczeństwo musi się też opierać o ścisłą współpracę z naszymi europejskimi sojusznikami, w tym zwłaszcza Francją i Niemcami. Chciałbym, żeby pierwszymi przywódcami, którzy przyjadą do Polski, byli właśnie kanclerz Niemiec i prezydent Francji. Razem zaczniemy odbudowywać współpracę w ramach Trójkąta Weimarskiego.

6. Czy będzie Pan zabiegał o poszerzenie Unii Europejskiej o Ukrainę?

Europejska perspektywa musi być dla Ukrainy otwarta. Zanim jednak Ukraina będzie mogła składać formalny wniosek o członkostwo w Unii, musi przejść niezbędne reformy, podobne do tego, przez które my przechodziliśmy. Chcę w tym pomóc naszym ukraińskim partnerom, chcę być adwokatem Ukrainy w Unii Europejskiej. Polska powinna też działać na forum międzynarodowym na rzecz przestrzegania warunków porozumienia mińskiego.

7. Czy jest Pan za szerszym otwarciem rynku pracy w Polsce dla imigrantów zarobkowych?

Tempo rozwoju Polski nie daje alternatywy, nasza gospodarka musi posiłkować się pracownikami z innych krajów. Dziś trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie naszej ekonomii np. bez pracowników z Ukrainy. Imigracja zarobkowa powinna być jednak dostosowana do potrzeb gospodarki.

8. Jakie są Pańskim zdaniem trzy największe bolączki polskiego systemu edukacji?

Po pierwsze, niedofinansowanie. Państwo daje za mało pieniędzy na szkoły, zrzucając odpowiedzialność na samorządy. Rządowa subwencja oświatowa musi być większa, także po to, by móc podnieść pensje nauczycieli - nie powinny być niższe niż średnia krajowa. Kolejnymi problemami są przeładowane programy nauczania, utrudniony dostęp do nowoczesnej edukacji dla uczniów z małych miejscowości i niewystarczająca liczba godzin nauki języków obcych, zwłaszcza angielskiego.

9. Czy uważa Pan, że ze względu na trwającą pandemię powinien obowiązywać bezwzględny nakaz noszenia masek w przestrzeni publicznej?

Można odnieść wrażenie, że rząd nie mówi nam całej prawdy o obecnym stanie zagrożenia epidemicznego w Polsce. Decyzję o stosowanych środkach zapobiegawczych powinni podejmować eksperci, a nie politycy. Jeśli zdaniem ekspertów, naukowców i lekarzy wirusologów obligatoryjne noszenie masek jest potrzebne, żeby zdusić pandemię - to powinniśmy się do ich opinii zastosować.

10. Czy jest Pan za powszechnym darmowym dostępem do opieki medycznej dla wszystkich obywateli Polski? Jeśli tak, to proszę wskazać, gdzie znaleźć dodatkowe pieniądze na sfinansowanie większych potrzeb.

Tak. Dostęp do opieki medycznej finansowanej ze środków publicznych gwarantuje obywatelom konstytucja. Moją pierwszą inicjatywą legislacyjną będzie projekt ustawy, która doprowadzi do zwiększenia wydatków na ochronę zdrowia do poziomu 6% PKB rocznie, już od 2021 roku, dzięki m.in. likwidacji rządowych dotacji do TVP i wstrzymaniu wydatków na duże projekty infrastrukturalne, takie jak CPK.

Posłuchaj podcastu: 

TOK FM PREMIUM