Alert RCB informuje, kto będzie mógł zagłosować w wyborach prezydenckich poza kolejką. A powinien?

Alert RCB, który w założeniu ma informować o ważnych zagrożeniach, "ostrzega" o jutrzejszych wyborach.

"II tura wyborów prezydenckich w niedzielę 12.07. Osoby 60+, kobiety w ciąży oraz osoby niepełnosprawne będą mogły głosować w komisjach wyborczych bez kolejki." - alert o takiej treści wysłało dziś Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. 

Przypomnijmy, RCB ma określone zadania, to system sms-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach, np. o gwałtownych burzach, silnym wietrze, zasadach bezpieczeństwa wprowadzanych w związku z koronawirusem. 

Obsługę w pierwszej kolejności osób powyżej 60. roku życia, kobiet w ciąży, osób z dzieckiem do lat 3 i osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osób, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie w lokalu wyborczym wprowadzano przed II turą wyborów prezydenckich.

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM PREMIUM