Jak zostać członkiem komisji wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego? Ile wynosi dieta?

Członkowie Obwodowej Komisji Wyborczej od najbliższych wyborów do Parlamentu Europejskiego mogą liczyć na wyższe, niż do tej pory, diety.
Zobacz wideo

Jak informuje Państwowa Komisja Wyborcza, osoba, która chce zaangażować się w pracę obwodowej komisji wyborczej w związku z nadchodzącymi wyborami do Parlamentu Europejskiego, powinien zgłosić się do właściwego komitetu wyborczego lub urzędu gminy.

Są oczywiście pewne warunki, które musi spełnić. Kandydat na członka obwodowej komisji wyborczej musi mieć ukończone 18 lat najpóźniej w dniu dokonania zgłoszenia. 

Warto pamiętać, że zgłoszony może zostać tylko do komisji na obszarze województwa, w którym zamieszkuje. 

Wybory do PE odbędą się w Polsce 26 maja. Polacy będą wybierać 52 europosłów. 

Państwowa Komisja Wyborcza ostrzega

PKW przestrzega, że nie udziela patronatu stronom internetowym, które zbierają dane osobowe kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. 

Zaleca także ostrożność w udostępnianiu takich danych nieznanym podmiotom. 

Wybory do PE. Ile wynosi dieta członka Obwodowej Komisji Wyborczej?

PKW o ponad 100 procent podniosła wysokość diet dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych i ich zastępców. 

Dieta przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej wyniesie więc w tym roku 500 zł, natomiast jego lub jej zastępca dostanie 400 zł. 

Wcześniej przewodniczący otrzymywali 200 zł, a ich zastępcy 180 zł. 

Członkowie OKW otrzymają diety w wysokości 350 zł. Wcześniej otrzymywali 160 zł. 

Co ważne, takie stawki obowiązują przy wyborach do Sejmu i Senatu RP, w wyborach na Prezydenta RP oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego właśnie. Inne stawki obowiązują zaś przy wyborach samorządowych. 

Z 200 do 500 złotych - o tyle PKW podniosła, w ramach posiadanych środków przewidzianych w budżecie, diety dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, w wyborach Prezydenta RP i w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Zastępcy przewodniczących OKW dostaną 400 złotych (wcześniej: 180 zł), a członkowie tych komisji - 350 zł (wcześniej: 160 zł). Oznacza to wzrost na poziomie przeszło 100%. Inne stawki obowiązują przy wyborach samorządowych. 

DOSTĘP PREMIUM