Rola mediów we współczesnym świecie

Jaką rolę odgrywają media cyfrowe w dzisiejszym świecie? Jaki jest związek między mediami a polityką? O zagadnieniach związanych z transformacją środków masowego przekazu opowiedzą: socjolog mediów i kultury prof. Nick Couldry z London School of Economics oraz ekspert zajmujący się komunikacją polityczną prof. Magdalena Wojcieszak z Uniwersytetu w Amsterdamie. Spotkanie odbędzie się w ramach "Horyzontów poznania" 30 października 2014 r. w godz. 17.00-19.30 w warszawskiej siedzibie SWPS przy ul. Chodakowskiej 19/31. Wstęp wolny.

Podczas pierwszego wykładu pt. "Jakie są współczesne media i jak je badać?" zostaną poruszone zagadnienia dotyczące podejścia do analizowania przekazów medialnych oraz złożoności przemian prasy, radia, telewizji i internetu w dobie cyfryzacji. Prof. Nick Couldry odniesie się również do metodologii badań nad mediami, która związana jest ze zmianą wizerunku środków masowego przekazu. Ponadto wyjaśni wyżej przedstawione zagadnienia w szerszym kontekście dotyczącym teorii społecznej w praktyce oraz opowie o punkcie zwrotnym w tradycyjnym medioznawstwie jakim był rok 2000.

Prof. Nick Couldry - socjolog mediów i kultury. Jest profesorem mediów, komunikacji i teorii społecznej oraz pełni funkcję kierownika wydziału mediów i komunikacji w London School of Economics. Autor i wydawca jedenastu książek m.in.: "Ethics of Media" (2013), "Media, Society, World" (2012), "Why Voice Matter" (2010).

Natomiast prof. Magdalena Wojcieszak wyjaśni, czy istnieją media wolne od polityki, które byłyby skupione wyłącznie na ludycznej funkcji oraz czy media pozbawione politycznych treści skazują swoich widzów na społeczną niewiedzę. Prof. Wojcieszak odpowie na pytanie, czy widzowie mają kontrolę nad wyborem oferty programowej, czy może skazani są na podświadome treści polityczne. Przeanalizuje również zagadnienie sfragmentaryzowania środowiska medialnego. W trakcie wykładu opisze te zjawiska i zilustruje swoje wnioski w oparciu o badania eksperymentalne.

Prof. Magdalena Wojcieszak - profesor komunikacji politycznej na Uniwersytecie w Amsterdamie. Jej badania koncentrują się na opinii publicznej i wpływie jaki tradycyjne i nowe media mają na obywatelskie postawy, zachowania i percepcję. Współpracuje również z Center for Global Communication Studies na University of Pennsylvania nad projektami w Darfurze i Iranie.

Jest to pierwsze spotkanie w nowym roku akademickim w ramach cyklu popularyzującego naukę "Horyzonty poznania". Zaproszeni przedstawiciele świata nauki wygłoszą wykłady gościnne w SWPS w Warszawie. Celem jest stworzenie interdyscyplinarnego i międzynarodowego forum dla wymiany doświadczeń, nowych sposobów myślenia oraz popularyzacji osiągnięć nauki. Formuła wykładów otwartych jest nowatorską alternatywą dla konferencji naukowych, które ze względu na swój charakter mają ograniczony zasięg i wyspecjalizowane grono odbiorców. Projekt "Horyzonty poznania" jest współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wykład będzie tłumaczony na język polski. Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie www.horyzontypoznania.pl

TOK FM PREMIUM