Kalendarz Virako 2015

W czwartek, 20 listopada, o godz. 19 w Pałacu Sportu i Rekreacji w Łodzi przy ul. Skorupki odbędzie się wernisaż nowego Kalendarza Virako 2015, który w znakomity sposób łączy sztukę i pomoc społeczną.

Historia Kalendarza Virako sięga 2009 roku. Tworzą go najwybitniejsi artyści ze świata designu i fotografii. To wyjątkowe wydawnictwo, wyróżniające się najwyższymi walorami artystycznymi, pozostawia wybranym do niego artystom całkowitą swobodę kreacji. Cały jego nakład to 400 egzemplarzy. Będzie go można nabyć jedynie podczas wernisażu. Gwarancją powodzenia tego wydawnictwa są jego wybitni twórcy. Każda edycja staje się dziełem unikatowym, bo łączącym talent wspaniałych artystów z wyjątkowym celem społecznym. Pierwsze wydanie kalendarza uświetniły zdjęcia artystów powiązanych z Łodzią - Joanny Pawłowskiej i Filipa Marandy. W późniejszych latach do grona twórców dołączyły wielkie osobowości, m.in. światowej sławy polski designer Janusz Kaniewski, autor zdjęcia "Czas Apokalipsy" Chris Niedenthal, dziesięciokrotna laureatka World Press Photo Jodie Bieber i Ryszard Horowitz, prekursor obróbki komputerowej obrazu. Całkowity dochód ze sprzedaży kalendarza przeznaczany jest na realizację programów dydaktyczno-wychowawczych prowadzonych przez świetlice środowiskowe dla dzieci z miejskich enklaw biedy, a także na zaspokojenie najważniejszych potrzeb bytowych wybranych placówek w ramach akcji "Szczęśliwe Podwórka". W tym roku Gala Kalendarza Virako odbywa się pod Patronatem Honorowym Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej, a wrażeń artystycznych dostarczą nam Grzegorz Turnau i Sebastian Karpiel-Bułecka z zespołem Zakopower. Swoją obecność na wernisażu zapowiedziało wiele znakomitych gwiazd.

DOSTĘP PREMIUM