PKW podaje cząstkowe wyniki referendum: Frekwencja wyniosła mniej niż 8 procent

PKW podała cząstkowe dane, jednak bez informacji, jaki procent głosów został zliczony. Aby referendum było wiążące, głosy musiałoby oddać ponad 50 proc. uprawnionych, a aktualnie frekwencja wynosi 7,48 proc.

Na pytanie "Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?" 79,88 proc. osób odpowiedziało "tak".

Na pytanie "Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?" na "tak" odpowiedziało 16,44 proc. osób.

Na pytanie "Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?" 94,22 proc. osób odpowiedziało "tak".

Nie zostały jeszcze zliczone głosy z m.in. z całego województwa świętokrzyskiego i poszczególnych regionów w innych województwach.

efefefef efe

Referendum zostałoby uznane za wiążące, jeśli ważne głosy oddałoby co najmniej 50 proc. uprawnionych.

Zobacz wideo

TOK FM PREMIUM