Jak państwo pomaga uchodźcom w Polsce? NIK: Pozwala przeżyć, ale później zostawia ich na pastwę losu

Polska zapewnia uchodźcom podstawowe warunki bytowe w ośrodkach przejściowych, ale prawie w ogóle nie pomaga w integracji ze społeczeństwem czy znalezieniu pracy - wynika z najnowszego raportu NIK. W efekcie Polska jest tylko przystankiem na drodze do państw Europy Zachodniej.

Chcesz wiedzieć szybciej? Polub nas NIK zbadał, jak działa system pomocy społecznej dla cudzoziemców starających się w Polsce o status uchodźcy i osób, które ten status już otrzymały. Lektura jest raczej przygnębiająca.

Co działa dobrze?

1. Według NIK w skontrolowanych placówkach dla uchodźców panują dobre warunki. Budynki są w dobrym stanie, cudzoziemcy mają opiekę lekarską, wyżywienie i sporą swobodę.

2. NIK przyznaje, że uchodźcy mają zapewnione podstawowe warunki bytowe.

Co działa źle?

1. System pomocy uchodźcom według NIK nie sprzyja podjęciu samodzielnego życia w Polsce. W raporcie czytamy, że osoby ze statusem uchodźcy nie mówią po polsku, mają problemy ze znalezieniem pracy i mieszkania. Aby przeżyć, w najlepszym przypadku podejmują się prac dorywczych, często korzystają z pomocy społecznej. Państwo raczej nie pomaga w poprawie tej sytuacji.

2. Przez brak koordynacji i problemy z integracją Polska traktowana jest tylko jako kraj tranzytowy. Wielu cudzoziemców opuszcza nasz kraj jeszcze przed zakończeniem procedury przyznania statusu uchodźcy.

3. Uchodźcy nie uczą się polskiego. Na lekcje nie przeznaczono żadnych środków z budżetu, a zajęcia prowadzone przez organizacje pozarządowe mają bardzo małą intensywność - to tylko od dwóch do czterech godzin w tygodniu.

4. Procedura nadawania statusu uchodźców trwa zbyt długo, niekiedy nawet dwa lata (a powinna zamknąć się w sześć miesięcy).

5. Nie wiadomo, co dzieje się z cudzoziemcami, którzy otrzymali status uchodźcy i przeszli przez program integracyjny. Jego skuteczność jest więc nieznana.

6. Tylko 5 proc. skontrolowanych rodzin cudzoziemców otrzymało mieszkania komunalne.

Co trzeba zrobić?

1. Poprawić system nauki języka polskiego.

2. Skuteczniej aktywizować zawodowo uchodźców.

3. Monitorować efekty programów integracyjnych.

4. Skrócić czas oczekiwania na decyzję ws. przyznania statusu uchodźcy.

TOK FM PREMIUM