Ziółkowska w "KP": Panie pełnomocniku Kaczmarczyk, wzywam pana do obrony Macieja Nowaka przed dyskryminacją

Kuriozalna decyzja ministra Szyszki o usunięciu spotu z Maciejem Nowakiem szybko przerodziła się w zabawną anegdotę. Agnieszka Ziółkowska pisze w "Krytyce Polityczej" wezwanie do pełnomocnika Kaczmarczyka: Czemu pan nie broni Macieja Nowaka przed dyskryminacją i wykluczeniem z życia publicznego, ze względu na jego orientację seksualną?

Chcesz wiedzieć szybciej? Polub nas Ministerstwo Środowiska zrezygnowała ze spotów promujących segregowanie śmieci, ponieważ nie odpowiadało im "miękkie lokowanie gender". Występował w nim Maciej Nowak, krytyk teatralny i kulinarny, homoseksualista nieukrywający swojej orientacji. Dopatrywanie się "ideologii gender" zostało natychmiast wyśmiane, większość komentatorów dystansowała się od sprawy.

Inne światło rzuca na to Agnieszka Ziółkowska. - Pokrętną argumentację ministerstwa, jakoby spoty były drogie (ale pieniądze zostały już wydane, prawda, czy nie oszczędniej byłoby to wykorzystać, a kampanię prowadzić dalej), a przede wszystkim podprogowo promowały "ideologię gender" za publiczne pieniądze, należy nazwać po imieniu: Jan Szyszko wycofał z obiegu spoty ze względu na homofobiczne uprzedzenia. To zaś znaczy, że ministerstwo dopuściło się otwartej dyskryminacji Macieja Nowaka, bo eliminowanie przez władze z publicznej debaty osoby ze względu na jej orientację seksualną to jawny przykład łamania praw człowieka. Artykuł 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, której Polska jest sygnatariuszem, jasno stanowi, że "każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego" i "niedopuszczalna jest ingerencja władzy publicznej w korzystanie z tego prawa" - pisze w Dzienniku OPinii "Krytyki Politycznej" Agnieszka Ziółkowska.

- Panie pełnomocniku Kaczmarczyk, do Pana obowiązków wynikających z ustawy należy obrona Macieja Nowaka przed dyskryminacją i wykluczeniem z życia publicznego, ze względu na jego orientację seksualną - pisze Ziółkowska.

Wojciech Kaczmarczyk od 8 stycznia jest pełnomocnikiem ds. równego traktowania i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. W sprawie głosu nie zabrał.

Cały komentarz Ziółkowskiej w "Dzienniku Opinii" .

TOK FM PREMIUM