Przełomowa decyzja SN: Pary jednopłciowe mają takie samo prawo do odmowy zeznań jak małżeństwa

Wg szefowej KPH Mirosławy Makuchowskiej, decyzja Sądu Najwyższego to sygnał dla parlamentu, do uregulowania ?sytuacji osób żyjących w związkach jednopłciowych?. SN uznał, że osoba żyjąca w związku jednopłciowym może odmówić składania zeznań, jeśli oskarżonym jest jej partner.

Chcesz wiedzieć szybciej? Polub nas SN w składzie siedmiu sędziów podjął taką uchwałę, rozpatrując pytania I prezes SN prof. Małgorzaty Gersdorf. Chodziło w nim o rozstrzygnięcie rozbieżności w decyzjach sądów odnośnie prawa do odmowy zeznań wobec oskarżonej osoby najbliższej w przypadkach, gdy chodzi o partnerów tej samej płci.

Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego osoba najbliższa dla oskarżonego może odmówić zeznań; ponadto przysługują jej także inne uprawnienia, np. występowania jako oskarżyciel posiłkowy, wykonywanie praw zmarłego itp. Według Kodeksu karnego za osobę najbliższą uważany jest: "małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu".

Kampania Przeciw Homofobii nie ma wątpliwości, że to przełomowa decyzja i "wielki krok w stronę zrównania praw par jednopłciowych z prawami przysługującymi parom różnopłciowym".

Wg prawnika KPH Pawła Knuta, dzisiejsza decyzja SN oznacza nie tylko, że partnerzy będą mogli odmówić składania zeznań, ale też "będą mogli skorzystać ze środków ochrony i pomocy przewidzianych w ustawie" np. ochrony osobistej, możliwości zmiany miejsca pobytu.

Zobacz wideo

DOSTĘP PREMIUM