Puszcza Białowieska: Polska ma natychmiast wstrzymać wycinkę drzew

Taką decyzję podjął obradujący w Krakowie Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zawnioskowano również o rozpoczęcie procedury prowadzącej do wpisania Puszczy na listę Światowego Dziedzictwa w Zagrożeniu.

Obradujący w Krakowie Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO zajął się dzisiaj sprawą głośnej wycinki Puszczy Białowieskiej. Eksperci wezwali polski rząd do natychmiastowego zatrzymania wycinki w najstarszych częściach lasu.

UNESCO: pretekst do wycinki

Decyzja ta bazuje na sprawozdaniu niezależnych ekspertów, którzy odwiedzili puszczę w ubiegłym roku. Chodzi dokładnie o badaczy z Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody, przygotowujących raporty, na podstawie których agenda ONZ wydaje swoje decyzje.

Przeczytaj także: Szyszko zawiadamia prokuraturę. "Puszcza Białowieska bezprawnie wpisana na listę UNESCO"

Podczas burzliwej decyzji członkowie Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO zwrócili uwagę na to, że polski rząd zezwolił na zwiększenie wycinki puszczy, mimo że nie została przeprowadzona ocena wpływu wycinki na te cechy lasu, dzięki którym została uznana za Światowe Dziedzictwo. Eksperci stwierdzili również, że cięcia w lesie są nadużywane przez polski rząd jako pretekst do wycinki zdrowych i nie stanowiących zagrożenia dla turystów drzew. 

Lista Dziedzictwa Zagrożonego

Zadecydowano także, że do Białowieży zostanie raz jeszcze wysłana misja ekspertów, która oceni czy Puszczę Białowieską należy wpisać na Listę Dziedzictwa Zagrożonego.  Częścią tej procedury jest tzw. "monitoring kontrolny" - proces sprawdzania stanu zachowania obszaru w odpowiedzi na potencjalne lub rzeczywiste zagrożenia. 

Szyszko zawiadamia prokuraturę. Powód? Puszcza Białowieska bezprawnie wpisana na listę UNESCO

TOK FM PREMIUM