Z tą większością PiS nie ma szans. Sondaż CBOS jak policzek dla przeciwników Unii Europejskiej

Taki wynik to rzadkość i fenomen. 88 proc. Polaków (w tym 52 proc. zdecydowanie) popiera nasze członkostwo w Unii Europejskiej - wynika z najnowszego sondażu CBOS. Jesteśmy najbardziej prounijnym państwem w Grupie Wyszehradzkiej.

Na pytanie, czy popiera pan/i członkostwo Polski (Węgier, Słowacji, Czech) w Unii Europejskiej, czy też jest pan/i temu przeciwny/a, 88 proc. dorosłych Polaków, w tym 52 proc. zdecydowanie, powiedziało "tak".

Obecność w UE popiera także większość badanych z pozostałych państw regionu – ponad cztery piąte Węgrów (82%), niemal trzy czwarte Słowaków (74%) i ponad połowa Czechów (56%).

Badanie CBOS pokazuje także, że spośród czterech badanych społeczeństw Polacy są jedynym, w którym wyraźną przewagę mają zwolennicy ścisłej integracji. Aż 58 proc. pytanych uważa, że gdyby doszło do przyspieszenia integracji w samej UE i rozwoju Europy dwóch prędkości, nasz kraj powinien być w grupie państw ściślej ze sobą współpracujących.

Strach przed polityką rządu PiS

Skąd takie nastroje? Według CBOS wyrażana co raz częściej potrzeba pogłębiania integracji z Unią może być spowodowana obawą o politykę rządu PiS, która w odbiorze społecznym prowadzi do izolacji Polski w Unii Europejskiej.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (325) przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 1–8 czerwca 2017 roku na liczącej 1020 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Sondaż w Czechach (CVVM Sociological Institute) realizowano w dniach 5–18 czerwca 2017 roku (N=983), na Słowacji (FOCUS) w dniach od 31 maja do 4 czerwca 2017 roku (N=1012), a badanie na Węgrzech (TÁRKI) – od 14 do 23 lipca 2017 roku (N=1017). W Polsce, na Słowacji i na Węgrzech badania realizowano na próbach dorosłych mieszkańców (18+), natomiast w Czechach na próbie 15+.

''Zła wiadomość dla Kaczyńskiego''

DOSTĘP PREMIUM