Sejm uchwalił ustawę o zakazie handlu w niedzielę. Jakie będą ograniczenia?

Sejm przyjął ustawę o zakazie handlu w niedzielę. Projekt zakłada, że ustawa wejdzie w życie 1 marca przyszłego roku. Wcześniej posłowie odrzucili wniosek opozycji o odrzucenie ustawy w całości.

Za projektem ustawy o zakazie handlu w niedziele głosowało 254 posłów, 156 było przeciw, 23 wstrzymało się od głosu. Zakaz nie będzie obejmował m.in. stacji paliw, dworców kolejowych i portów, aptek, części kwiaciarni, sklepów internetowych. Nie będzie dotyczył też handlu upominkami i dewocjonaliami

Posłowie wnieśli poprawki, zgodnie z którymi w przyszłym roku w każdym miesiącu handlowe byłyby po dwie niedziele, a w 2019 - po jednej na miesiąc. Od 2020 będzie łącznie siedem niedziel handlowych w roku.

Na wspomniane siedem wyjątków składać się będą dwie niedziele przed Świętami Bożego Narodzenia, jedna przed Wielkanocą i ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia.

Za złamanie zakazu handlu w niedziele przewidziane są grzywny w wysokości od 1 tys. zł do 100 tys. zł.

Niedziela - "dzień Pański"

Projekt ustawy zakazu handlu w niedziele przedstawiła "Solidarność”. Początkowo zakładał sankcje za naruszenie przepisów ustawy - grzywnę, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

Pomysłodawcy projektu sami wspominali na swojej stronie internetowej, że "niedziela dla katolików to dzień Pański, poświęcony przede wszystkim Bogu, ale też sobie i bliźnim" i krytykowali katolickie uczelnie za to, że prowadzą w tym dniu zajęcia. Episkopat również opowiedział się za zakazem.

Spór o niedziele

Sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny wprowadziła prawie 20 poprawek autorstwa PiS do projektu dotyczącego wolnych niedziel. Zgodnie z nimi handel ma być dozwolony w drugą i czwartą niedzielę miesiąca, co wywołało spór pomiędzy PiS a "Solidarnością".

"Nie zabijajcie polskiej przedsiębiorczości. Nie zamykajcie sklepów w niedziele"

TOK FM PREMIUM