Przedszkola w ośrodkach dla cudzoziemców będą zamknięte? "Rząd zamroził fundusze z UE"

Fundacja Refugee.pl zmuszona będzie zamknąć przedszkola i świetlice dla dzieci w ośrodkach dla cudzoziemców. Potrzebne fundusze zostały zamrożone - taką informację organizacja zamieściła dziś na Facebooku.

Aktualizacja z godziny 19:

Urząd do Spraw Cudzoziemców informuje: Od 1 stycznia 2018 r. będzie zapewniona opieka nad dziećmi w wieku przedszkolnym, mieszkającymi w ośrodkach dla cudzoziemców w Dębaku i Lininie. Zajęcia przedszkolne są i będą również zapewniane w pozostałych 9 ośrodkach działających w Polsce.

Wcześniej pisaliśmy:

- Pomieszczenia wyposażone przez naszą Fundację i naszych darczyńców będą stały zamknięte, ponieważ nie dysponujemy środkami na wynagrodzenia dla przedszkolanek, które pracowały z dziećmi codziennie po 8 godzin. Bez przywilejów wynikających z Karty nauczyciela, dojeżdżając do lasów, w których położone są ośrodki - czytamy na facebookowym profilu Fundacji Refuuge.pl

Mowa o ośrodkach w Lininie koło Góry Kalwarii oraz Dębaku koło Podkowy Leśnej. Mieszkają tam rodziny starające się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce. Od 2 lat są tam prowadzone świetlice i przedszkola. Od 1 stycznia 2018 mają zostać zamknięte.
Z informacji podanych przez fundację wynika, że dzieci to niemal połowa mieszkańców ośrodków dla cudzoziemców. W ośrodkach w Lininie i Dębaku przebywa ich blisko setka. Pochodzą głównie z Czeczenii, Tadżykistanu, Kirgistanu i Ukrainy.

Skończyły się pieniądze


Fundacja tłumaczy, że najważniejszym źródłem finansowania przedszkoli i świetlic był Europejski Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI). Za wykorzystanie pieniędzy z FAMI w Polsce odpowiada Departament Polityki Granicznej i Funduszy Międzynarodowych w MSWiA. Pieniądze przyznawano w wyniku otwartych konkursów. Jak podaje fundacja, od drugiej połowy 2015 r. środki te zostały zamrożone, żaden z konkursów nie został rozstrzygnięty.

- Nie udało nam się uzyskać informacji, kiedy i czy konkurs będzie rozstrzygnięty. Pieniądze z konkursu z 2015 roku skończą się w tym miesiącu - mówi Iwona Siergiej Cichowicz z Fundacji Refugee.pl. - NGOsom była przekonywana informacja, że dopóki nie będzie ustalona polityka migracyjna, fundusze nie będą rozdysponowane - dodaje.

Czekamy na komentarz MSWiA w tej sprawie.

- Świetlice są zawsze pełne. Dzieci uczą się tam rysować, malować, gotować, jest bardzo dużo zajęć. Dzieci w wieku przedszkolnym biorą udział w zajęciach edukacyjno-rozwojowych- relacjonuje Cichowicz.

- Ze względu na rodzaj pomieszczeń oraz to, że nie jesteśmy ich zarządcą nie możemy ubiegać się o subwencję na prowadzenie punktów przedszkolnych z gmin, w których położone są ośrodki. Dzieci nie mają realnej szansy na uczęszczanie do przedszkoli publicznych, a rodziców nie stać na opłacenie przedszkoli prywatnych - tłumaczą w facebookowym wpisie przedstawiciele fundacji.

Te przedszkola są wielką szansą


- Należy pamiętać, że prawidłowo prowadzona edukacja przedszkolna ma ogromny wpływ na rozwój psychofizyczny dziecka, jego umiejętności społeczne, znajomość języka polskiego i późniejsze funkcjonowanie w polskiej szkole. Potrzebują wsparcia w rozwoju tu i teraz - apeluje fundacja.

Fundacja Refugee.pl zorganizowała zbiórkę pieniędzy na sfinansowanie działań w ograniczonym zakresie: ze zmniejszoną kadrą i w mniejszym wymiarze czasu.

Numer konta bankowego Fundacji Refugee.pl: 91 2030 0045 1110 0000 0402 1930

DOSTĘP PREMIUM