Niecodzienne odkrycie w Warszawie. Archeolodzy odkopali chatę sprzed 400 lat, a w niej meble

Fragmenty murów chaty datowanej na XVII wiek oraz drewnianą ławę odkryli archeolodzy w czasie wykopalisk na Placu Krasińskich w Warszawie.

Odkrycia dokonano na wysokości Pałacu Krasińskich, pod powierzchnią ulicy - pierwsze ślady chaty zaczęły ujawniać się na głębokości już kilkudziesięciu centymetrów.

Budynek, a w nim... 

Grupa archeologów odsłoniła pozostałości budynku, który wstępnie datują na XVI - XVII wiek. Na dalszym etapie przeprowadzone zostaną badania dendrochronologiczne próbek drewna, co pozwoli na pewniejsze oszacowanie chronologii odkrycia.

- Dla takiego odkrycia warto było rozkopać Plac Krasińskich - komentuje stołeczny konserwator zabytków.

Niezwykle ciekawym oraz robiącym wrażenie zabytkiem jest drewniana ława, zachowana in situ, tzn. że została w swoim pierwotnym położeniu. Ława, która nie została jeszcze całkowicie odsłonięta stoi w miejscu, w którym pozostawiona została przed kilkoma wiekami. Została tylko przez stulecia przysypana ziemią.

Odkryte drewniane zabytki poddane zostaną konserwacji, co pozwoli na ich zabezpieczenie przed zniszczeniem i umożliwi ich późniejszą ekspozycję.

Kolejne odkrycia?

Aktualnie prace na tym odcinku zostały wstrzymane, aby umożliwić archeologom przeprowadzenie badań. Niewykluczone, iż w najbliższych dniach można spodziewać się odsłonięcia kolejnych obiektów archeologicznych.

Od strony Pałacu Krasińskich, odgrodzonego od terenu robót barierkami, warszawiacy mogą przyjrzeć się pozostałościom zabytkowej chaty.

TOK FM PREMIUM