Myślisz, że sprawa SN ciebie nie dotyczy? Prawnik udowadnia, jak bardzo się mylisz

Zmiana przepisów dotyczących SN to nie tylko kwestie przenoszenia sędziów w stan spoczynku, zmiany składu, czy wskazania prezesa Sądu Najwyższego. Bo przepisy przygotowane przez PiS dotyczą także tzw. zwykłych obywateli.

Piotr Mierzejewski, dyr. Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, przypomina, że nowe przepisy wprowadziły skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego.

Taką skargę wnosi się w terminie 5 lat od dnia uprawomocnienia się zaskarżonego wyroku sądu. W okresie trzech lat od 3 kwietnia 2018 roku (czyli daty wejścia w życie nowej ustawy) skarga nadzwyczajna może być wniesiona od prawomocnych wyroków, które uprawomocniły się po dniu 17 października 1997 r.

- I na przykład osoba, która wygrała w 1998 roku proces dotyczący nieruchomości, dokonała nakładów na tę nieruchomość i mogła już zapomnieć o tym procesie... teraz  może się okazać, że będzie mogła stracić nieruchomość - mówił prawnik w magazynie EKG.

Sądzisz się z państwem? No to uważaj

Ekspert zwrócił też uwagę na upolitycznienie wymiaru sprawiedliwości, poprzez ustawy o SN czy ustroju sądów powszechnych. Np. ta ostatnia dała - przypomnijmy - prawo ministrowi sprawiedliwości, którym jest obecnie Zbigniew Ziobro, do praktycznie nieograniczonej władzy, jeśli chodzi o powoływanie i odwoływanie władz sądów.

Czytaj też: "Ruszyła lawina". Odwołania sędziów przychodzą faksem. I to ze wstecznymi datami>>>

A nie jest trudno wyobrazić sobie, jakie skutki może to przynieść obywatelom. - W obszarze bardzo delikatnym, czyli obywatel-państwo, sąd winien być gwarantem tego, że jakikolwiek spór będzie rozstrzygnięty w sposób bezstronny i niezawisły. A tu mamy określone wątpliwości co do tego. Nie jest trudno wyobrazić sobie taką sytuację, że w małym miasteczku dochodzi do sporu między prominentnym lokalnym politykiem a przedsiębiorcą. I w pewnych sytuacjach mogą zaistnieć wątpliwości co do tego, czy ta sprawa zostanie w sposób prawidłowy rozstrzygnięta, czyli bezstronnie - mówił dyrektor  Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego przy RPO.

Czytaj też: Były pracownik SKOK-ów został dyrektorem w KNF. Czym jest w Polsce konflikt interesów?>>>

"Występuje w obronie porządku prawnego". Prof. Małgorzata Gersdorf przyszła 3 lipca do pracy

TOK FM PREMIUM