Użytkowanie wieczyste może się bardzo zmienić. Co z opłatami? Co z mieszkaniami spółdzielczymi?

Po 1 stycznia 2019 użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe będzie przekształcane we własność - zakłada projekt ustawy, która niedawno trafiła do Sejmu. Co to oznacza dla lokatorów?

O tym, co projekt może zmienić, Paweł Sulik rozmawiał z dr. Konradem Marciniukiem z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz kancelarii Miller Canfield.

Na początek krótkie wyjaśnienie, co to jest użytkowanie wieczyste. Jest to forma korzystania z cudzej nieruchomości – w warunkach polskich chodzi o nieruchomości publiczne, skarbowe czy te należące do jednostek samorządu terytorialnego. Jest to forma bardzo zbliżona do własności. Z użytkowania wieczystego korzysta się odpłatnie i w sposób określony. Od własności różni go właśnie obowiązek wnoszenia opłat.

Projekt, o którym mowa, dotyczy nie tylko przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, ale również w znaczący sposób ogranicza możliwość ustanawiania nowego prawa użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe. I to jest poważny problem, bo blokuje dostęp spółdzielni czy deweloperów po stosunkowo niskiej cenie do gruntów, które mogłyby być przeznaczone na cele mieszkaniowe. Zwracał na to uwagę gość Pawła Sulika.

Konrad Marciniuk przyznał, że obawia się, iż jeśli projekt wszedłby w życie, ceny gruntów by wzrosły. A to z kolei kłóci się z deklaracjami rządu odnośnie do wspierania taniego budownictwa. – Użytkowanie wieczyste jest tanią formą udostępniania gruntów na cele budownictwa mieszkaniowego. Wystarczy zapłacić 15 proc. Jeśli taka możliwość odpadnie, samorządy będą musiały sprzedawać grunty, więc będą pobierać całą wartość - wyjaśniał.

Czego jeszcze dowiesz się z tej rozmowy?

  • Ile wynosić będzie opłata przekształceniowa i czy możliwe są bonifikaty?
  • Czy opłaty, wnoszone przez lata na użytkowanie wieczyste, zostaną zaliczone na poczet nowej opłaty?
  • Jak zmienią się opłaty dla lokatorów mieszkań spółdzielczych?
  • Kto i po co będzie musiał iść do urzędu?
  • Co, jeśli na nieruchomości ustanowiona jest hipoteka?

DOSTĘP PREMIUM