10 pytań na 100-lecie niepodległości. Andrzej Duda przedstawił pytania na referendum 10-11 XI

Prezydenta chce, żeby w stulecie niepodległości Polacy świętowali biorąc udział w referendum. Przedstawił 10 pytań na referendum, które - jego zdaniem - powinno odbyć się 10-11 listopada.

- Konstytucja obowiązuje od ponad 20 lat, to właściwy czas na to, aby nad konstytucją dokonać głębszej refleksji - przekonywał Andrzej Duda. I zapowiedział, że dziś złoży do Senatu wniosek w sprawie organizacji referendum w dniach 10 i 11 listopada.

W prezydenckim referendum ma być 10 pytań:

  • Czy jest pani/pana za uchwaleniem nowej konstytucji, czy za uchwaleniem zmian w obecnej z 1997 roku, czy też pozostawieniem konstytucji bez zmian?
  • Czy jest pani/pan za unormowaniem w konstytucji obowiązku przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego na wniosek co najmniej 1 mln obywateli oraz za tym, żeby wynik takiego referendum był wiążący, jeśli weźmie w nim udział co najmniej 30 proc. uprawnionych?
  • Czy jest pani/pan za systemem prezydenckim (wzmocnieniem konstytucyjnej pozycji wybieranego przez naród prezydenta), czy za systemem gabinetowym (wzmocnieniem kompetencji Rady Ministrów i premiera oraz wyborem prezydenta przez Zgromadzenie Narodowe), czy za utrzymaniem obecnego modelu?
  • Czy jest pani/pan za konstytucyjnym unormowaniem wyborów posłów na Sejm: w jednomandatowych okręgach wyborczych, czy w wielomandatowych okręgach wyborczych, przy połączeniu obu metod, czyli w systemie mieszanym?
  • Czy jest pani/pan za podkreśleniem w Konstytucji RP znaczenia chrześcijańskich źródeł  polskiej państwowości oraz kultury i tożsamości narodu polskiego?
  • Czy jest pani/pan za konstytucyjnym unormowaniem członkowska Polski w UE i NATO, z poszanowaniem zasad suwerenności państwa oraz nadrzędności Konstytucji RP?
  • Czy jest pani/pan za zagwarantowaniem w polskiej konstytucji ochrony polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego Polski?
  • Czy jest pani/pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem ochrony rodziny, macierzyństwa i ojcostwa; nienaruszalności praw nabytych - jakich jak świadczenia z programu 500 Plus,  orz uprawnień do opieki zdrowotnej kobiet ciężarnych, dzieci, osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku?
  • Czy jest pani/pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem szczególnej ochrony pracy, jako fundamentu społecznej gospodarki rynkowej oraz prawa do emerytury nabywanego w ustawowo określonym wieku 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn?
  • Czy jest pani/pan za uregulowaniem w konstytucji podziału jednostek samorządu terytorialnego na gminy, powiaty i województwa?

Krytyka

Referendum konsultacyjne dotyczące zmian w konstytucji to jeden z najważniejszych pomysłów Andrzeja Dudy.

Pomysł prezydenta od początku krytykują nie tylko przeciwnicy polityczni ale także prawnicy. O "kuriozalnych działaniach propagandowych" mówił w TOK FM konstytucjonalista  prof. Jacek Skrzydło, komentując propozycje pytań referendalnych.

Leszek Balcerowicz: Referendum Andrzeja Dudy to kpina, nawet "Nasz Dziennik" je krytykuje

TOK FM PREMIUM