Naczelna Rada Adwokacka apeluje do prezydenta ws. nowej KRS. "To zagrożenie dla bezpieczeństwa"

Naczelna Rada Adwokacka przyjęła w środę dwie mocne uchwały w sprawie kandydowania do Sądu Najwyższego. Uznała m.in, że udział adwokatów w całej procedurze jest sprzeczny z najwyższymi wartościami.

Członkowie NRA wyrazili też dezaprobatę wobec tych zachowań adwokatów, które legitymizują niezgodne z Konstytucją działania rządzących wobec wymiaru sprawiedliwości. NRA podkreśla, że sposób wyłaniania kandydatów do Sądu Najwyższego przez nową KRS łamie Konstytucję, a także prawo Unii Europejskiej, do którego respektowania zobowiązaliśmy się przystępując do wspólnoty.

Adwokaci zwrócili też uwagę na to, że procedura nowej KRS jest nietransparentna i pospieszna, co podważa autorytet Sądu Najwyższego i wydawanych w nim orzeczeń. NRA w swoim stanowisku przypomina, że przestrzeganie i wykonywanie orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE jest obowiązkiem każdego państwa członkowskiego. To nawiązanie m.in. do decyzji SN, który zwrócił się do europejskiego Trybunału z tzw. pytaniami prejudycjalnymi w sprawie nowej ustawy o Sądzie Najwyższym. Tymczasem z rządu PiS płyną sygnały, że partia nie zamierza zastosować się do wyroku, który będzie dla niej niewygodny.

Apel do prezydenta Andrzeja Dudy

Jednocześnie Naczelna Rada Adwokacka wystąpiła z apelem do prezydenta Andrzeja Dudy, by powstrzymał się z powołaniem przedstawionych mu kandydatów na stanowiska sędziów Sądu Najwyższego, rekomendowanych mu przez nową KRS. 

Wcześniej podobne stanowiska przyjmowali adwokaci z rad okręgowych, w tym z Lublina. "Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie uznaje, że udział w odbywającym się obecnie naborze na stanowiska sędziowskie w Sądzie Najwyższym nie daje się pogodzić z powinnościami adwokata wyrażonymi w ślubowaniu, zgodnie z którym adwokat winien przyczyniać się do ochrony praw i wolności obywatelskich oraz umacniania porządku prawnego RP" - napisano w stanowisku lubelskiej ORA.

Z kolei Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie w swoim stanowisku zwróciła uwagę, że trwający proces wyboru sędziów stanowi naruszenie konstytucyjnej zasady nieusuwalności sędziów i zagraża godności zawodu sędziego. Tu również pojawił się apel do prezydenta, by nie dokonywał aktów mianowania.

Stanowiska to jednak nie wszystko. List do prezydenta Andrzeja Dudy skierowali też prezes Krajowej Rady Radców Prawnych i Naczelnej Rady Adwokackiej.

"Szanowny Panie Prezydencie,
Praworządność, to jedna z naczelnych zasad demokratycznego państwa. Zasada, której przestrzeganie i stosowanie w praktyce stanowi gwarancję bezpieczeństwa obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.
Obecny, niezwykle pośpieszny i nietransparentny proces oceniania nowych kandydatów na sędziów do Sądu Najwyższego stanowi istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli. Podważa on fundamenty, na których opiera się zaufanie do wymiaru sprawiedliwości.
Do Sądu Najwyższego trafiają sprawy obywateli i mają oni prawo oczekiwać, że wybór sędziów będzie odbywać się według najlepszych standardów.
Zwracamy się do Pana Prezydenta z apelem, by ze względu na te zagrożenia, nie mianował nowych sędziów Sądu Najwyższego, do czasu orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu, który w duchu poszanowania europejskiego prawa, demokratycznej tradycji sądownictwa i niezawisłości sądów oraz niezależności sędziów rozstrzygnie zagadnienia prejudycjalne przedstawione przez Sąd Najwyższy".

Obywatele RP zablokowali wjazd do budynku, w którym obraduje nowa KRS

Czy prezydent Andrzej Duda powinien odrzucić kandydatów nowej KRS do Sądu Najwyższego?

TOK FM PREMIUM