Wybory samorządowe 2018. Nie dostaniesz zaświadczenia o głosowaniu w innym mieście. Jak zagłosować?

21 października 2018 odbędzie się pierwsza tura wyborów samorządowych. Przedstawiamy najważniejsze informacje, o których każdy głosujący powinien wiedzieć.

Jeśli chcemy głosować poza miejscem stałego zameldowania, musimy pamiętać, że wybory samorządowe 2018 rządzą się innymi regułami niż parlamentarne czy prezydenckie. Gdy wybieramy radnych czy prezydentów miast, nie ma mowy o wzięciu zaświadczenia i zagłosowaniu w innym mieście.   

Wybory samorządowe – co z zameldowaniem?

Jeśli ktoś mieszka w Warszawie, ale zameldowany jest w innym mieście, powinien udać się jak najszybciej do warszawskiego urzędu i tam dopisać się do stałego rejestru wyborców. Trzeba jednak pamiętać, że nie dzieje się to z automatu. By nas dopisano, musimy wykazać, że jesteśmy z Warszawą związani.

- Należy przynieść do nas dokumenty, które potwierdzą, że dana osoba w Warszawie pracuje, posiada mieszkanie: własnościowe czy wynajęte albo ma lokal i prowadzi interes – wyjaśnia Lesław Mazur, zastępca dyrektora wydziału spraw administracyjnych Urzędu Miasta w Lublinie.

Mówiąc krótko, Kodeks Wyborczy nie pozwala, by w wyborach samorządowych pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania w innej gminie. Jedynym wyjściem jest złożenie wniosku o dopisanie do stałego rejestru wyborców. Przy tej okazji urząd gminy poprosi od nas dokumenty.

– Chodzi o potwierdzenie, że interesy życiowe, ekonomiczne danej osoby skupiły się w tym miejscu, gdzie zamieszkuje stale – tłumaczy Krzysztof Lorentz z Krajowego Biura Wyborczego. Wniosek o dopisanie do rejestru trzeba złożyć jak najszybciej tak, by gmina miała czas na jego rozpoznanie.

Zobacz także: Czy Radom musi się kojarzyć z pustym lotniskiem i "chytrą babą"? Debata kandydatów na prezydenta

Lesław Mazur przyznaje, że wyborcy pytają o zaświadczenia do głosowania.

– W wyborach samorządowych nie ma takiej procedury – tłumaczy nasz rozmówca. Dlatego problem z oddaniem głosu mogą mieć studenci – powinni głosować w miejscu stałego zamieszkania, a nie tu gdzie studiują. – W najbliższych wyborach osoby zameldowane na pobyt czasowy np. w Lublinie – w Lublinie nie zagłosują. Powinny pojechać na wybory do swojej gminy – tłumaczą urzędnicy.

W tej chwili lubelski urząd dziennie podpisuje kilkanaście decyzji o dopisaniu do rejestru wyborców. Zdarza się też, że trzeba wydać decyzję negatywną, bo dana osoba nie spełnia wymaganych prawem kryteriów (nie jest z daną gminą związana na stałe).

Wybory samorządowe - czy można głosować za granicą? 

Może się zdarzyć, że w czasie głosowania w wyborach samorządowych będziemy w innym kraju, poza granicami Polski. Warto przy tym pamiętać, że niestety wówczas nie będziemy mogli zagłosować. W wyborach samorządowych możliwe jest jedynie głosowanie w Polsce, w miejscu stałego zamieszkania.

Wybory samorządowe - jak głosować? znak "x"

W Warszawie do części mieszkańców trafiły już materiały informacyjne o tym, jak będziemy głosować w wyborach 21 października. Dostali je m.in. mieszkańcy Muranowa.

Można z nich się dowiedzieć, że w wyborach do rady miasta Warszawy, rady dzielnicy i do sejmiku województwa mazowieckiego głosować można tylko na jedną listę kandydatów

Kodeks wyborczy stanowi, że "wyborca głosuje na określonego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak x". Przy definicji "x" zaczynają się jednak wątpliwości. Zgodnie z nowelizacją prawa przez x: "rozumie się co najmniej dwie linie, które przecinają się w obrębie kratki".TOK FM PREMIUM