Co to jest protest wyborczy? Kto może go złożyć? Kiedy, jak i do kogo się go składa?

- Protest wyborczy wnosi się w ciągu 14 dni od dnia, gdy komisarz wyborczy ogłosi zbiorcze wyniki wyborów na terenie województwa - mówi Krzysztof Lorentz z Krajowego Biura Wyborczego.

- Skargę wnosi się do sądu okręgowego za pośrednictwem właściwego sądu rejonowego - tłumaczy ekspert. - Może ją wnieść każdy wyborca, który w dniu wyborów był wpisany do rejestru wyborców na terenie danej jednostki - mówi Lorentz.

- Protest może również wnieść pełnomocnik komitetu wyborczego i przewodniczący komisji wyborczej.

Kiedy składa się protest wyborczy?

- Protesty mogą dotyczyć naruszeń prawa wyborczego, również popełnienia przestępstwa przeciwko wyborom. Chodzi o takie naruszenia, które mogły mieć wpływ na wynik wyborów - tłumaczy ekspert KBW.

Posłuchaj, a dowiesz się również:

- kiedy poznamy wyniki wyborów?

Czy będziesz głosować w wyborach samorządowych 21 października i 4 listopada?

DOSTĘP PREMIUM