Komitet ONZ wydał rekomendacje dla Polski. "Skończmy wreszcie z tym paternalizmem"

Komitet ONZ ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami wzywa rząd PiS do wdrożenia postanowień Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Chodzi m.in. o kwestię ubezwłasnowolnienia.

Polska ratyfikowała Konwencję w 2012 roku, ale w praktyce nie jest ona nadal u nas przestrzegana. Dlatego też Komitet wydał rekomendacje dla naszych władz.

Lista zaleceń jest długa i w dużej mierze pokrywa się z tą, którą Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar niedawno przedstawił Komitetowi.

Czytaj też: Niepełnosprawne dzieci znikną ze szkół? Protest w pierwszym dniu nowego roku szkolnego

- Odnoszą się zarówno do kwestii fundamentalnych, systemowych, a także szczegółowych, które sprawiają, że osoby z niepełnosprawnościami czują się obywatelami drugiej kategorii - tłumaczył Bodnar.

Najważniejsze z zaleceń dotyczą stworzenia jednolitego systemu orzekania o niepełnosprawności, likwidacji instytucji ubezwłasnowolnienia oraz zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami prawa do samodzielnego życia i wsparcia asystentów osobistych.

- Oczywiście, w obecnym systemie prawnym ubezwłasnowolnienie jest czasem jedynym rozwiązaniem. Jednak oznacza ono śmierć cywilną. Ale gdybyśmy mieli system wspomaganego, wspieranego podejmowania decyzji, który byłby dedykowany konkretnej osobie, np. z niepełnosprawnością intelektualną, mielibyśmy do czynienia z sytuacją, w której nie odbieralibyśmy danej osobie wszystkich praw, również publicznych - komentowała w TOK FM dr Sylwia Spurek z biura RPO.

- Skończymy z tym paternalizmem i dobroczynnością na rzecz perspektywy praw człowieka - dodała .

Zwróciła też uwagę, że ONZ rekomenduję zmiany terminologii, która obecnie dominuje w polskim prawie. Chodzi o to, żeby przestać używać określeń typu “niesamodzielny” czy “zależny”.

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM