NSA wstrzymuje uchwałę KRS. KE skarży Polskę w TSUE. Co to oznacza? 5 pytań i odpowiedzi

Wiele ważnych decyzji zapada ostatnio w sprawach dotyczących Sądu Najwyższego. O to, co one oznaczają i czym w praktyce mogą się skończyć, Mikołaj Lizut pytał mec. Michała Wawrykiewicza.

1# NSA wstrzymuje wykonanie uchwały KRS. Co to oznacza?

Uchwała Krajowej Rady Sądownictwa dotyczy weryfikacji ich kandydatur na stanowiska w Sądzie Najwyższym. KRS wskazywał swoich kandydatów w naborze na 44 stanowiska, który ogłoszony został przez prezydenta Andrzeja Dudę. To również prezydent jest osobą, która sędziów do Sądu Najwyższego powołuje.

Naczelny Sąd Administracyjny podjął we wtorek dwa postanowienia o zastosowaniu zabezpieczenia w postaci wstrzymania wykonania uchwały KRS z wnioskami o powołanie sędziów Sądu Najwyższego do Izby Karnej. Zabezpieczenie zostało zastosowane w postępowaniu o uchylenie uchwały KRS. Wnioski w tej sprawie złożyło dwóch kandydatów na sędziów, którzy nie uzyskali rekomendacji Rady.

Przewodniczący KRS sędzia Leszek Mazur w rozmowie z PAP pytany, czy Rada zastosuje się do orzeczenia NSA, odparł: "Musimy podporządkować się takiemu postanowieniu NSA".

- Sędziowie, którzy odwoływali się od uchwał KRS, negatywnie ich weryfikujących w procesie naboru do Sądu Najwyższego, podnosili kilka kwestii związanych z nieważnością tego postępowania - tłumaczył Michał Wawrykiewicz. Jak wskazał, podstawową kwestią formalną, na którą wskazywali sędziowie, był brak kontrasygnaty premiera pod ogłoszeniem o konkursie. - Zgodnie z art 144 konstytucji premier powinien się na tym ogłoszeniu podpisać - zwrócił uwagę mecenas. I właśnie tę kwestię wyeksponował NSA.

2# Czy to oznacza, że cały konkurs na sędziów SN jest nieważny?

Michał Wawrykiewicz podkreślił, że mamy tu do czynienia z wnioskiem dwóch sędziów Izby Karnej. Jednak postępowanie konkursowe musi być traktowane jako całość. Jeśli więc stwierdzona zostaje wada, to dotyczy ona postępowania konkursowego na wszystkie 44 wakujące stanowiska.

3# Skarga na Polskę jest w TSUE - Trybunał wstrzyma działanie ustawy o SN?

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który będzie rozpatrywał skargę Komisji Europejskiej na polską ustawę o Sądzie Najwyższym, może zdecydować o "zamrożeniu" działania tej ustawy. Oznaczałoby to, że na czas trwania tego procesu wszystkich 27 sędziów, których nowa ustawa o SN przeniosła w stan spoczynku, może wrócić do orzekania.

- Orzeczenie TSUE ma prymat nad przepisami krajowymi (...) czyli ustawa o Sądzie Najwyższym idzie w odstawkę na czas trwania sporu z Trybunałem - podkreślał mec. Wawrykiewicz.

Sama Komisja Europejska nie ma wątpliwości, że nie można zmieniać wieku emerytalnego w czasie wykonywania mandatu sędziego tylko po to, by przenieść go w stan spoczynku.

4# Czy TSUE może się wypowiadać w sprawie Sądu Najwyższego?

Komisja Europejska wskazała podstawę prawną, potwierdzającą, że Trybunał może się w tym zakresie wypowiadać. Chodzi o art. 19 Traktatu o Unii Europejskiej, który mówi o zasadzie skutecznej ochrony sądowej. Chodzi również o art. 47 Karty Praw Podstawowych, a także art. 258 Traktatu.

Czytaj także: Jak będzie wyglądać rozpatrywanie skargi przez TSUE?

5# Czy nieuznanie wyroku przez Polskę może skończyć się karą?

Tak, jest to możliwe. - Po stwierdzeniu przez TSUE, że mamy niezgodność między prawem unijnym a prawem krajowym, takie orzeczenie zostanie wydane. Jeśli władze polskie nie będą się do tego stosować, wszczęta zostanie kolejna procedura związana z naruszaniem wyroku. I wówczas mogą być zastosowane kary. Jeśli władze będą naruszać wyrok, to te kary będą nakładane - wyjaśniał Michał Wawrykiewicz. I dodał, że kary te są bardzo wysokie - idą w miliony, a nawet dziesiątki milionów euro.

"Nawet Węgry Orbana ustąpiły". Jerzy Stępień o ew. wniosku KE do TSUE

DOSTĘP PREMIUM