Lista lektur szkolnych w liceum i technikum. Sprawdź, co będzie czytać twoje dziecko

Kompletna lista lektur szkolnych obowiązkowych i uzupełniających w czteroletnich liceach ogólnokształcących i pięcioletnich technikach w roku szkolnym 2018/2019.

LISTA LEKTUR OBOWIĄZKOWYCH. ZAKRES PODSTAWOWY

1) Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy wg św. Jana;
2) Jan Parandowski, "Mitologia. Część I Grecja";
3) Homer, "Iliada" (fragmenty), "Odyseja" (fragmenty);
4) Sofokles "Antygona";
5) Horacy – wybrane utwory;
6) "Bogurodzica"; "Lament świętokrzyski" (fragmenty); "Legenda o św. Aleksym"(fragmenty); "Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią" (fragmenty);
7) "Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu" (fragmenty);
8) "Pieśń o Rolandzie" (fragmenty);
9) Gall Anonim "Kronika polska" (fragmenty);
10) Dante Alighieri "Boska komedia" (fragmenty);
11) Jan Kochanowski, wybrane pieśni, w tym: Pieśń IX ks. I, Pieśń V ks. II; psalmy, w tym Psalm 13, Psalm 47; tren IX, X, XI, XIX; "Odprawa posłów greckich";
12) Piotr Skarga "Kazania sejmowe"(fragmenty);
13) wybrane wiersze następujących poetów: Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn, Mikołaj Sęp-Szarzyński;
14) Jan Chryzostom Pasek "Pamiętniki" (fragmenty);
15) William Szekspir "Makbet", "Romeo i Julia";
16) Molier "Skąpiec";
17) Ignacy Krasicki "Hymn do miłości ojczyzny", wybrane satyry;
18) Franciszek Karpiński, wybór sielanek i liryki religijnej;
19) Adam Mickiewicz "Oda do młodości"; wybrane ballady, w tym "Romantyczność"; wybrane sonety z cyklu"Sonety krymskie" oraz inne wiersze; "Konrad Wallenrod"; "Dziady cz. III";
20) Juliusz Słowacki "Kordian", wybrane wiersze, w tym "Grób Agamemnona" (fragmenty), "Testament mój";
21) Zygmunt Krasiński "Nie-Boska komedia";
22) Cyprian Kamil Norwid, wybrane wiersze;
23) Bolesław Prus "Lalka", "Z legend dawnego Egiptu";
24) Eliza Orzeszkowa "Gloria victis";
25) Henryk Sienkiewicz "Potop";
26) Adam Asnyk, wybór wierszy;
27) Fiodor Dostojewski "Zbrodnia i kara";
28) wybrane wiersze następujących poetów: Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa Tetmajer, Leopold Staff;
29) Stanisław Wyspiański "Wesele";
30) Władysław Stanisław Reymont "Chłopi" (tom I – Jesień);
31) Stefan Żeromski "Rozdziobią nas kruki, wrony…", "Przedwiośnie";
32) Witold Gombrowicz "Ferdydurke" (fragmenty);
33) wybrane wiersze następujących poetów: Bolesław Leśmian, Julian Tuwim, Jan Lechoń, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Kazimiera Iłłakowiczówna, Julian Przyboś, Józef Czechowicz, Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Gajcy;
34) Tadeusz Borowski "Proszę państwa do gazu", "Ludzie, którzy szli";
35) Gustaw Herling-Grudziński "Inny świat";
36) Hanna Krall "Zdążyć przed Panem Bogiem";
37) wybrane wiersze następujących poetów: Stanisław Baliński, wybrane wiersze z okresu emigracyjnego, Kazimierz Wierzyński, wybrane wiersze z okresu emigracyjnego, Czesław Miłosz, w tym wybrane wiersze z tomu "Ocalenie" oraz "Traktat moralny" (fragmenty), Tadeusz Różewicz, Miron Białoszewski, Jarosław Marek Rymkiewicz, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, w tym wybrane wiersze z tomów "Pan Cogito" oraz "Raport z oblężonego miasta", Halina Poświatowska, Stanisław Barańczak, Marcin Świetlicki, Jan Polkowski, Wojciech Wencel;
38) Albert Camus "Dżuma".

LISTA LEKTUR OBOWIĄZKOWYCH. ZAKRES ROZSZERZONY

Utwory określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:
1) Arystoteles "Poetyka", "Retoryka" (fragmenty);
2) Platon, "Państwo" (fragmenty);
3) Arystofanes "Chmury";
4) Jan Parandowski "Mitologia. Część II Rzym";
5) Wergiliusz "Eneida" (fragmenty);
6) św. Augustyn "Wyznania" (fragmenty);
7) św. Tomasz z Akwinu "Summa teologiczna" (fragmenty);
8) François Villon "Wielki testament" (fragmenty);
9) François Rabelais "Gargantua i Pantagruel" (fragmenty);
10) Michel de Montaigne "Próby" (fragmenty);
11) Jan Kochanowski "Treny" (jako cykl poetycki);
12) Piotr Skarga "Żywoty świętych" (fragmenty);
13) William Szekspir "Hamlet";
14) wybrane utwory poetyckie z romantycznej literatury europejskiej, w tym wybrane wiersze angielskich poetów jezior;
15) Juliusz Słowacki "Lilla Weneda";
16) Cyprian Kamil Norwid "Bema pamięci żałobny rapsod", "Fortepian Szopena", "Czarne kwiaty" (fragmenty), "Promethidion" (fragmenty);
17) realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (Honoré de Balzac "Ojciec Goriot" lub Charles Dickens "Klub Pickwicka" lub Mikołaj Gogol "Martwe
dusze", lub Gustaw Flaubert "Pani Bovary");
18) Stanisław Wyspiański "Noc listopadowa";
19) Franz Kafka "Proces" (fragmenty);
20) Michaił Bułhakow "Mistrz i Małgorzata";
21) Stanisław Ignacy Witkiewicz "Szewcy";
22) Bruno Schulz, wybrane opowiadania z tomu "Sklepy cynamonowe";
23) Tadeusz Konwicki "Mała apokalipsa";
24) Jorge Luis Borges, wybrane opowiadanie;
25) Janusz Głowacki "Antygona w Nowym Jorku";
26) Sławomir Mrożek, wybrane opowiadania;
27) wybrane eseje następujących autorów: Jerzego Stempowskiego, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Zbigniewa Herberta, Zygmunta Kubiaka, Jarosława Marka Rymkiewicza (co najmniej po jednym utworze);
28) wybrane teksty z aktualnych numerów miesięczników oraz kwartalników literackich i kulturalnych.

LISTA LEKTUR UZUPEŁNIAJĄCYCH. ZAKRES PODSTAWOWY

W każdej klasie obowiązkowo dwie pozycje książkowe w całości lub we fragmentach,
na przykład: 

1) Sofokles "Król Edyp";
2) Mikołaj z Wilkowiecka "Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim" (fragmenty);
3) "Dzieje Tristana i Izoldy" (fragmenty);
4) Giovanni Boccaccio "Sokół";
5) Mikołaj Rej "Żywot człowieka poczciwego" (fragmenty);
6) Andrzej Frycz Modrzewski "O poprawie Rzeczypospolitej" (fragmenty);
7) Miguel de Cervantes y Saavedra "Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy" (fragmenty);
8) Wespazjan Kochowski "Psalmodia polska" (wybór psalmów);
9) Wacław Potocki "Transakcja wojny chocimskiej" (fragmenty z części I);
10) Ignacy Krasicki "Monachomachia" (fragmenty);
11) Stanisław Trembecki "Franciszek Kniaźnin", wybrane utwory;
12) Jędrzej Kitowicz "Opis obyczajów za czasów panowania Augusta III" (fragmenty);
13) Julian Ursyn Niemcewicz "Powrót posła";
14) Stanisław Staszic "Przestrogi dla Polski" (fragmenty);
15) Juliusz Słowacki "Beniowski" (fragmenty);
16) Aleksander Fredro "Śluby panieńskie";
17) Johann Wolfgang Goethe "Cierpienia młodego Wertera" (fragmenty), "Faust" (fragmenty);
18) George Byron "Giaur" (fragmenty);
19) Adam Mickiewicz "Dziady cz. IV";
20) Eliza Orzeszkowa "Nad Niemnem";
21) Maria Konopnicka, wybór wierszy;
22) Stefan Żeromski "Echa leśne";
23) Zofia Nałkowska "Granica";
24) Tadeusz Peiper, wybór wierszy;
25) Joseph Conrad "Lord Jim";
26) Anna Kamieńska, Anna Świrszczyńska, Julia Hartwig, Stanisław Grochowiak, Edward Stachura, wybór wierszy;
27) Kazimierz Moczarski "Rozmowy z katem" (fragmenty);
28) Zofia Nałkowska "Przy torze kolejowym" (z tomu Medaliony);
29) Jan Józef Szczepański "Święty";
30) Tadeusz Różewicz "Kartoteka";
31) Józef Czapski "Na nieludzkiej ziemi" (fragmenty);
32) Leopold Tyrmand "Dziennik 1954" (fragmenty);
33) Stanisław Lem "Wizja lokalna";
34) Samuel Beckett "Czekając na Godota";
35) Friedrich Dürrenmatt "Wizyta starszej pani";
36) Eugène Ionesco, "Lekcja"

lub inne utwory literackie wybrane przez
nauczyciela.

LISTA LEKTUR UZUPEŁNIAJĄCYCH. ZAKRES ROZSZERZONY

W każdej klasie obowiązkowo dwie pozycje książkowe w całości lub we fragmentach,
na przykład:

1) Erazm z Rotterdamu "Pochwała głupoty" (fragmenty);
2) Tomasz Morus "Utopia" (fragmenty);
3) Pedro Calderon de la Barca "Życie snem";
4) Wolter "Kandyd" (fragmenty);
5) Jean Jacques Rousseau "Nowa Heloiza" (fragmenty);
6) wybrane utwory epickie okresu romantyzmu: Józef Ignacy Kraszewski "Stara baśń", Victor Hugo "Nędznicy", Edgar Allan Poe – wybrane opowiadanie; Henryk Rzewuski "Pamiątki Soplicy" (fragmenty);
7) Władysław Stanisław Reymont, "Chłopi" (tom II – Zima);
8) Aldous Huxley "Nowy wspaniały świat";
9) Gabriela Zapolska "Moralność pani Dulskiej";
10) Gustaw Herling-Grudziński "Wież";
11) Florian Czarnyszewicz "Nadberezyńcy";
12) Bohumil Hrabal– wybrane opowiadania;
13) Wiesław Myśliwski "Widnokrąg";
14) Julian Stryjkowski "Austeria";
15) Umberto Eco "Imię róży";
16) wybrane wiersze poetów polskich i obcych;
17) wybrana powieść polska i obca z XX lub XXI wieku;
18) wybrany dramat polski i obcy z XX lub XXI wieku

lub inne utwory literackie wybrane przez nauczyciela. 

Lektury szkolne dostępne są w formie ebooków w Publio.pl >>

Bezpłatne posiłki w szkołach? "W Warszawie to nierealne"

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM PREMIUM