Radio TOK FM nagrodzone za stworzenie przestrzeni do debaty na temat migracji

Radio TOK FM zagrodzono statuetką Złotego Wachlarza. To wyróżnienie przyznawane jest co roku osobom i instytucjom zajmującym się kwestią migracji.

Celem konkursu, organizowanego przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji, jest wyróżnienie osoby oraz instytucji, które w szczególny sposób przyczyniają się do stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez migracje, budowania dobrych praktyk w zakresie zarządzania migracjami lub wspierania integracji migrantów w Polsce.

- Dyskurs na temat migracji jest często toksyczny i oparty na uprzedzeniach. Dlatego zdecydowaliśmy o przyznaniu nagrody za stworzenie przestrzeni do debaty na temat migracji Radiu TOK FM - mówiła Anna Rostocka, przewodnicząca kapituły konkursowej.

- Od zawsze w historii człowieka migracje były częścią ludzkiej kondycji. Były, są i będą częścią naszego losu. Ludzie uciekali, albo po prostu wyjeżdżali, żeby znaleźć gdzieś lepsze miejsce. Niestety, politycy wykorzystują ostatnio fakt migracji do wzbudzenia poczucia zagrożenia w społeczeństwie. Żeby nie dać się zmanipulować, warto o migracjach wiedzieć jak najwięcej. Na antenie rozmawiamy z ekspertami, naukowcami, którzy zajmują się tematem migracji. Staramy się przybliżyć Słuchaczom ten wielowątkowy i wieloaspektowy problem - przekonywał Paweł Sulik z TOK FM na nagraniu, które odtworzono podczas gali w trakcie prezentowania nominowanych do nagrody.

Agnieszka Lichnerowicz, która w TOK FM prowadzi "Światopodgląd", przypomniała też, że ze względu na postępujące zmiany demograficzne i klimatyczne oraz globalizację, emigracja stanie się największym wyzwaniem przyszłości. - A już dziś widać, że uczestnicy debaty publicznej, sprowadzają tę kwestię do biało-czarnej gry. W radiu TOK FM staramy się z tym tematem zmierzyć wielowymiarowo - dodała.

Audycji TOK FM na temat migracji można posłuchać tutaj.

Wśród nominowanych w kategorii Instytucja nominowano też Kraków za program "Otwarty Kraków", Wrocław za realizację Strategii Dialogu Międzykulturowego oraz Stowarzyszenie Interwencji Prawnej za pomoc migrantkom i migrantom.

Szczególne wyróżnienie przyznano Rzecznikowi Praw Obywatelskich. Adama Bodnara nagrodzono "za to, że konsekwentnie, co dzień, stara się, aby prawa migrantów były szanowane w każdym aspekcie ich życia i w każdym momencie ich migracyjnej drogi."

DOSTĘP PREMIUM