Próbny egzamin ósmoklasisty ma wyglądać jak ten prawdziwy. Czy nauczyciele mogą za niego wystawić oceny?

Dziś rozpoczyna się próbny egzamin ósmoklasisty, przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Ten właściwy odbędzie się - po raz pierwszy - w kwietniu 2019 roku.

Próbny egzamin ósmoklasisty rozpocznie się dziś, a zakończy 20 grudnia. Mogą w nim wziąć udział wszystkie chętne szkoły podstawowe.

Próbny egzamin ósmoklasisty - czym różni się od tego prawdziwego?

Egzamin ósmoklasisty, zarówno w wersji próbnej, jak i tej właściwej, będzie obejmował trzy przedmioty: język polski, matematykę i język obcy wybrany przez ucznia z dwóch, których uczy się w szkole.

- Proponuję, aby próbny egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów, zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi) - napisał dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik w komunikacie dotyczącym próbnego egzaminu.

Oceny arkuszy rozwiązanych przez uczniów dokonają nauczyciele macierzystej szkoły na podstawie szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań, które również zostaną przekazane szkołom.

Próbny egzamin ósmoklasisty - czy będą oceny?

Dyrektor CKE podkreślał, że cele przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty są dwa: to pokazanie uczniom, jak taki egzamin wygląda na żywo oraz sprawdzenie, czego jeszcze nie wiedzą, co jeszcze muszą poprawić. 

- Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników egzaminu próbnego z poszczególnych przedmiotów - podkreślił. Tym bardziej, że na egzaminie próbnym mogą pojawić się zadania dotyczące zagadnień lub lektur obowiązkowych, których do dziś na lekcjach nie omawiano. - Uprzejmie proszę o poinformowanie ósmoklasistów oraz - jeżeli to możliwe - również ich rodziców o przyczynie ewentualnego niepowodzenia na egzaminie próbnym w takiej sytuacji oraz o powrót do nierozwiązanych zadań po realizacji danego zagadnienia na lekcjach w pierwszym kwartale 2019 r. - napisał Marcin Smolik.

Próbny egzamin ósmoklasisty - kiedy arkusze?

Arkusze z próbnego egzaminu będą upublicznione w czwartek, czyli w trzecim - ostatnim dniu próbnego egzaminu, po godzinie 15.

Próbny egzamin ósmoklasisty a egzamin gimnazjalny - jakie różnice?

Na egzaminie ósmoklasisty, w porównaniu z egzaminem gimnazjalnym, we wszystkich arkuszach: z polskiego, matematyki i języka obcego będzie więcej zadań otwartych, czyli takich, w których zdający sami formułują odpowiedź.

Za rozwiązanie zadań otwartych z języka polskiego ósmoklasista będzie mógł zebrać nawet 70 proc. możliwych do uzyskania punktów, na egzaminie z matematyki czy języka obcego - do 50 proc. punktów.

To nie jedyne różnice. Na przykład na egzaminie z języka polskiego ósmoklasiści będą mogli wybrać jeden z dwóch tematów do napisania tekstu własnego (wypracowanie o charakterze argumentacyjnym lub wypracowanie o charakterze twórczym). Na egzaminie gimnazjalnym jest jeden temat wspólny dla wszystkich uczniów.

Jeśli chodzi o egzamin z języka obcego, wszyscy uczniowie VIII klas będą musieli napisać tekst własny na zadany temat (np. email lub wpis na blogu). Na egzaminie gimnazjalnym takie zadanie mieli tylko ci uczniowie, którzy zdecydowali się zdawać go na poziomie rozszerzonym dla chętnych. Na poziomie podstawowym były tylko zadania zamknięte. Na egzaminie ósmoklasisty nie będzie dwóch poziomów.

Próbny egzamin ósmoklasisty z polskiego - przykładowe tematy wypracowań

"Każdy jest w życiu za kogoś lub za coś odpowiedzialny. Napisz rozprawkę, w której rozważysz, na czym polegała odpowiedzialność wybranych przez Ciebie bohaterów literackich. Odwołaj się do przytoczonego fragmentu +Małego Księcia+, całego utworu Antoine'a de Saint-Exupéry'ego oraz do innego wybranego tekstu literackiego. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów".

"Napisz przemówienie, w którym zachęcisz rówieśników do czytania książek. W przemówieniu przywołaj przykład bohatera z lektury obowiązkowej, którego życie zmieniło się pod wpływem książek, i napisz, na czym ten wpływ polegał. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów".

"Napisz opowiadanie o spotkaniu jednego z bohaterów +Zemsty+ z bohaterem innego utworu literackiego, w czasie którego jeden z nich przedstawi najśmieszniejszą sytuację ze swojego życia. Wypracowanie powinno dowodzić, że bardzo dobrze znasz obie wybrane postacie. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów".

"Wehikuł czasu przeniósł bohaterów mitologicznych do XXI wieku. Napisz współczesną wersję mitu o Tezeuszu i Ariadnie. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów".

Kiedy prawdziwy egzamin ósmoklasisty?

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w kwietniu 2019 roku. 15 kwietnia uczniowie przystąpią do egzamin z języka polskiego, 16 kwietnia - z matematyki, a 17 kwietnia - z języka obcego nowożytnego (do wyboru z angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego).

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty będzie warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Punkty uzyskane przez ucznia z egzaminu wpłyną na przyjęcie go do wybranej szkoły średniej. Ale tu konkurencja będzie bardzo duża. Wiosną 2019 r. o przyjęcie do szkół średnich ubiegać się będą bowiem aż dwa roczniki uczniów: pierwszy rocznik uczących się w 8-letnich szkołach podstawowych i ostatni rocznik uczący się w gimnazjach. Będą dla nich przeprowadzone dwie odrębne rekrutacje.

Gimnazjaliści niecały tydzień wcześniej przystąpią do egzaminu gimnazjalnego. 10 kwietnia uczniowie będą rozwiązywali test z wiedzy humanistycznej (pierwsza część z historii i wiedzy o społeczeństwie; druga - z polskiego), 11 kwietnia - z wiedzy matematyczno-przyrodniczej (pierwsza część z przedmiotów przyrodniczych: biologii, fizyki, chemii i geografii; druga - z matematyki), a 12 kwietnia - z języka obcego nowożytnego.

TOK FM PREMIUM