Strajk nauczycieli. ZUS przypomina o zasiłku opiekuńczym w razie zamknięcia szkoły

Przedszkole, szkoła czy żłobek są zamknięte z powodu strajku nauczycieli? ZUS przypomina, że w takiej sytuacji rodzicom, którzy nie mają z kim zostawić dzieci, przysługuje zasiłek opiekuńczy.

ZUS przypomina, że zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom nie tylko wtedy, gdy ich dziecko zachoruje i wymaga opieki, ale także w razie nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza.

O wypłatę zasiłku opiekuńczego należy wystąpić do pracodawcy, dołączając oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu placówki. Zasiłek przysługuje, gdy o zamknięciu rodzic dowiaduje się na mniej niż 7 dni przed tym zamknięciem.

Nauczyciele strajkują, szkoła zamknięta. Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym zarówno obowiązkowo, jak i na przykład w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej - gdy składkę na tzw. chorobowe odprowadzają za siebie dobrowolnie. ZUS przypomina, że zasiłek przysługuje matce i ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który wystąpi o jego wypłatę. Zasiłek wypłacany jest w wysokości 80 proc. wynagrodzenia. Można o niego wystąpić wtedy, gdy nie ma innych członków rodziny, którzy mogą dziecku zapewnić opiekę.

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku Iwona Kowalska-Matis, cytowana w komunikacie prasowym ZUS-u, wskazuje, że w ciągu roku zasiłek opiekuńczy zarówno na zdrowe, jak i na chore dziecko do lat 14 przysługuje maksymalnie przez 60 dni, natomiast na dziecko powyżej 14. roku życia lub innego członka rodziny zasiłek przysługuje tylko przez 14 dni. Na dziecko niepełnosprawne przez miesiąc, czyli 30 dni.

ZUS wyjaśnia, jak złożyć wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego

Jeżeli rodzic jest zatrudniony, to wniosek o wypłatę dostarcza swojemu pracodawcy, jeśli prowadzi działalność gospodarczą, przynosi go do najbliższego ZUS-u. To wszystko można także zrobić online, jeśli ktoś ma założone indywidualne konto na platformie internetowej ZUS-u.

Dokumenty, które należy złożyć w swoim zakładzie pracy, niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego to:
- oświadczenie rodzica o nieprzewidzianym zamknięciu placówki,
- wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego na druku ZUS Z-15.

Gdy zasiłek jest wypłacany przez ZUS (np. w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej), złożyć trzeba:
- ZAS-36, czyli oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat,
- zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3 - w przypadku pracowników albo ZUS Z-3a - w przypadku pozostałych ubezpieczonych oraz ZAS-36.

Druk wniosku można pobrać ze strony internetowej ZUS-u albo w osobiście w ZUSie. Można także go wydrukować po wypełnieniu - w formie elektronicznej na profilu PUE ZUS.

Protest nauczycieli się rozszerzy?

Związek Nauczycielstwa Polskiego zdecyduje dziś, czy i w jakiej formie włączy się w trwający od wczoraj protest nauczycieli. W wielu szkołach w Polsce nie odbyły się lekcje, bo nauczyciele wzięli zwolnienia lekarskie. W ten sposób protestowali przeciwko złym warunkom pracy i niskim pensjom.

DOSTĘP PREMIUM