W grudniu wśród Polaków przybyło pesymistów. Jednak mijający rok oceniają pozytywnie

39 proc. Polaków jest zdania, że sprawy w naszym kraju zmierzają w złym kierunku. 36 proc. pozytywnie ocenia kierunek biegu spraw w Polsce - wynika z grudniowego sondażu Kantar Public.

W stosunku do listopada odsetek pesymistów wzrósł o 2 punkty procentowe. Odsetek Polaków dobrze oceniających kierunek biegu spraw zmniejszył się o 7 punktów procentowych. "W efekcie po raz kolejny zmieniła się relacja osób pozytywnie oceniających sytuację kraju w stosunku do osób o przeciwnym stanowisku" - zauważają autorzy badania.

W grudniu odsetek osób, które nie mają określonego zdania na ten temat, stanowi 25 proc. - to wzrost o 5 punktów procentowych względem listopada.

58 proc. respondentów uważa, że gospodarka w kraju rozwija się, przy czym 48 proc. uważa, że jest to rozwój powolny, a 10 proc. jest przekonanych o dynamicznym rozwoju. Przeciwnego zdania jest 29 proc. badanych, w ich ocenie polska gospodarka znajduje się w stanie kryzysu - 23 proc. pytanych uważa, że jest to lekki kryzys, a zdaniem 6 proc. badanych gospodarka znajduje się w stanie głębokiego kryzysu.

W porównaniu do wyników z poprzedniego miesiąca, zmniejszył się odsetek badanych, zdaniem których gospodarka rozwija się (o 3 punkty procentowe), zwiększył się natomiast odsetek tych, którzy dostrzegają kryzys w gospodarce naszego kraju (o 2 punkty procentowe). Trudności z udzieleniem odpowiedzi na to pytanie miało 13 proc. respondentów (wzrost o jeden punkt procentowy względem listopada).

41 proc. badanych jest zdania, że w ciągu najbliższych trzech lat materialne warunki życia w kraju nie zmienią się. 33 proc. spodziewa się pozytywnego obrotu spraw i twierdzi, że nastąpi poprawa. 17 proc. przewiduje pogorszenie obecnych warunków, a 9 proc. badanych nie ma konkretnego zdania na ten temat.

W porównaniu do wyników z listopada, w grudniu odnotowano niższy (o 5 punktów procentowych) odsetek respondentów, którzy przewidują poprawę warunków materialnych życia oraz wyższy (o 2 punkty procentowe) odsetek osób, zdaniem których nastąpi pogorszenie. Badanych, którzy uważają, że nic się nie zmieni, jest o jeden punkt procentowy więcej, natomiast odsetek osób, które nie potrafią określić swojego stanowiska, wzrósł o 2 punkty procentowe.

74 proc. badanych uważa, że w naszym kraju bez większych problemów można znaleźć pracę, przy czym 63 proc. jest zdania, że pracę można znaleźć, ale niekoniecznie taką, jaką by się chciało, a 11 proc. - ocenia, że można bez większych kłopotów znaleźć dobrą pracę. 18 proc. respondentów uważa, że trudno jest znaleźć jakiekolwiek zatrudnienie, a 2 proc. pytanych sądzi, że znalezienie pracy w Polsce jest w ogóle niemożliwe. 8 proc. ankietowanych miało problem z określeniem swojego stanowiska.

W grudniu zmniejszył się odsetek badanych (o 2 punkty procentowe), których zdaniem pracę można znaleźć, ale niekoniecznie taką, jak by się chciało, wzrósł natomiast odsetek osób nie mających sprecyzowanego zdania na ten temat (o 2 punkty procentowe).

- Nastroje społeczne w grudniu spadły w stosunku do poprzedniego miesiąca, jednak w przypadku komunikatu zamykającego analizę nastrojów społecznych w 2018 roku, należy zwrócić uwagę na to, że poziom wszystkich wskaźników przez cały rok 2018, choć pełen wzrostów i spadków, utrzymuje się na stałym, stosunkowo wysokim poziomie. Polacy wahają się w swoich opiniach, ale można powiedzieć, że ubiegający rok, był dla nich bardziej pozytywny niż negatywny – tak wyniki badania skomentowała ekspertka Kantar Public Anna Trząsalska.

Badanie przeprowadzono od 30 listopada do 11 grudnia 2018 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1058 mieszkańców Polski, w wieku 15 i więcej lat. Prowadzono je metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo.

DOSTĘP PREMIUM