Święto Trzech Króli 2019 - czy przysługuje dzień wolny od pracy?

W 2019 roku Święto Trzech Króli wypada w niedzielę. Czy w związku z tym pracodawca musi oddać nam dzień wolny?

Święto Trzech Króli to święto ustawowo wolne od pracy.  Przypada w tym roku w dzień 6.02.2019, czyli w niedzielę. Czy pracownikom należy się za to dzień wolny?

Święto Trzech Króli - czy będzie wolne za niedzielę?

Niestety - dla pracowników - zgodnie z prawem pracy, za ten dzień pracodawca nie musi przyznać nam dnia odpoczynku.

Kodeksu Pracy mówi, że „każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin”.

Uchwałę o tym, że Święto Trzech Króli będzie dniem ustawowo wolnym od pracy, uchwalono w 2010 roku.

Do 1960 roku był to również dzień wolny. Wtedy jednak władze zdecydowały, że będzie to dzień pracujący.

Objawienie Pańskie nazywane jest potocznie świętem Trzech Króli. Chrześcijanie świętują wtedy  objawienie się Boga człowiekowi (teofania). Symbolami święta jest historia opisana w Ewangelii Mateusza[1], według której Mędrcy ze Wschodu przybyli do Betlejem, aby oddać pokłon Jezusowi, Chrzest Chrystusa w Jordanie oraz Cud przemienienia wody w wino w Kanie Galilejskiej.

TOK FM PREMIUM