Pełnomocnik premiera ostro o projekcie ustawy o przemocy domowej: Bardzo złe rozwiązanie

Pełnomocnik premiera ds. utworzenia i funkcjonowania Centrum Analiz Strategicznych prof Waldemar Paruch przekonywał w TOK FM, że projekt ustawy o przemocy domowej zostanie poprawiony przez ministerstwo rodziny.

Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i niektórych innych ustaw, którego wnioskodawcą jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Proponowane zmiany zakładały m.in. zastąpienie definicji "członka rodziny" przez wprowadzenie "osoby doznającej przemocy domowej" i "sprawcy przemocy domowej". Z projektu wynikało, że sprawcą przemocy domowej nie jest osoba, która jednorazowo dopuściła się przemocy.

 - Jest to bardzo złe rozwiązanie, które się pojawiło w tym projekcie ustawy. Między innymi dlatego został cofnięty do Ministerstwa Rodziny. Ten błąd należało naprawić błyskawicznie, zanim zostało to poddane przyjęciu przez Stały Komitet Rady Ministrów. Proszę pamiętać, że ten projekt nie trafił jeszcze na Stały Komitet Rady Ministrów. Byliśmy w pierwszym etapie opracowywania projektu ustawy - tłumaczył prof Waldemar Paruch w Wywiadzie Politycznym Karoliny Lewickiej.

Premier Mateusz Morawiecki poinformował w środę na Twitterze, że projekt nowelizacji wróci do wnioskodawców w celu wyeliminowania wszystkich wątpliwych zapisów. Jak podkreślił, każdy akt przemocy domowej -  ten "jednorazowy" i ten powtarzający się - musi być traktowany stanowczo i jednoznacznie.

Głos sprawie zabrało też  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. - Projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie został przedwcześnie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej -  podkreślił w środę resort.

"Projekt jeszcze nie został skierowany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych, a tylko uzgodnione projekty ustaw mogą być przedmiotem prac Komitetu Społecznego Rady Ministrów i Stałego Komitetu Rady Ministrów" - czytamy w komunikacie ministerstwa.

TOK FM PREMIUM