Pierwszy od sześciu lat przypadek choroby szalonych krów w Polsce

Polska zgłosiła Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt pierwszy od sześciu lat przypadek choroby szalonych krów. Chore na BSE zwierzę wykryto w Mirsku na Dolnym Śląsku.

O chorującej na BSE polskiej krowie Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt poinformowała w poniedziałek wieczorem w swoim biuletynie. Powołała się przy tym na informację od polskich służb weterynaryjnych. Chore zwierzę zostało już zabite i zutylizowane.

Organizacja podkreśla w swoim komunikacie, że chodzi o przypadek atypowanego, tzw. samoistnego zachorowania. W związku z tym Polska nadal będzie się znajdować na liście krajów o znikomym ryzyku choroby szalonych krów.


Ostatni przypadek tej zabójczej dla bydła, ale również dla spożywających ich mięso ludzi choroby odnotowano w Polsce w 2013 roku. 

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM