Rafał Trzaskowski podpisał Warszawską Deklarację LGBT+. "Kamień milowy w historii polskich samorządów"

W Warszawskiej Deklaracji LGBT+ znalazły się postulaty dotyczące bezpieczeństwa, edukacji antydyskryminacyjnej i antyprzemocowej w szkole oraz utworzenia hostelu interwencyjnego dla osób odrzuconych przez najbliższych z powodu ich orientacji seksualnej.

"Warszawa musi być miastem przyjaznym, tolerancyjnym i otwartym" - podkreślał Rafał Trzaskowski. W ostatnich latach mamy coraz więcej nietolerancji w Polsce, niestety coraz więcej incydentów, które budzą bardzo poważne zaniepokojenie. Stąd ta inicjatywa" - dodał Trzaskowski.

Zdaniem Fundacji Miłość nie Wyklucza, która była inicjatorem deklaracji, dokument "to kamień milowy w historii polskich samorządów i ogólnokrajowej polityki".

Sztab Rafała Trzaskowskiego uczestniczył w pracach nad Deklaracją jeszcze przed wyborami. 

Deklaracja dotyczy pięciu obszarów: bezpieczeństwa, edukacji, kultury i sportu, pracy oraz administracji. W stolicy ma powstać Centrum Społecznościowe LGBT+, które pozwoli na wspieranie oddolnych inicjatyw poprzez tworzenie bezpiecznych warunków do spotkań, samoorganizacji oraz poszukiwania wsparcia.

Uruchomiony zostanie także program “Latarnik”, który będzie walczył z prześladowaniami dzieci i młodzieży w szkołach ze względu na ich orientację seksualną i tożsamość płciową.

Rafał Trzaskowski zobowiązał się również m.in. do objęcia patronatem Parady Równości oraz wdrożenia Karty Różnorodności w Urzędzie i jednostkach m.st. Warszawy, a także powołania pełnomocnika ds. społeczności LGBT+.

DOSTĘP PREMIUM