Artyści stworzyli plakaty zachęcające do udziału w wyborach do PE

W ramach akcji #vote4friendship dziewiętnastu grafików i ilustratorów stworzyło plakaty odwołujące się do idei przyjaźni. Chodzi o zaktywizowanie młodych Europejczyków do głosowania w tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędzie się już 26 maja.

Badania dowodzą, że młodzi ludzie, choć w większości deklarują poparcie dla idei zjednoczonej Europy, nie są zainteresowani działalnością Unii Europejskiej i nie głosują w wyborach do PE i nie śledzą działalności europejskich instytucji.

Właśnie z tego powodu akcja #vote4friendship została oparta na motywie międzynarodowej przyjaźni - idei bliskiej zarówno Unii Europejskiej, jak i młodym ludziom, którzy chętnie zawierają znajomości przekraczające geograficzne czy mentalne granice.

W projekt #vote4friendship zaangażowali się młodzi artyści z szesnastu krajów członkowskich Unii Europejskiej. Każdy z nich stworzył unikatową postać reprezentującego dany kraj “przyjaciela”. Poszczególni bohaterowie zostali połączeni w międzynarodowe pary. Na powstałych grafikach postaci podają sobie ręce i zachęcają do głosowania “na przyjaźń”.`

DOSTĘP PREMIUM