Przeprosiny dla Pana Radosława Śmigulskiego

Ja, Wojciech Marczewski, przepraszam Pana Radosława Śmigulskiego za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, jakoby film WESELE 2 uzyskał pozytywną opinię Komisji, rekomendującą Dyrektorowi PISF dofinansowanie filmu Wesele 2. W rzeczywistości Niezależna Komisja, w skład której oprócz mnie wchodzili: Ilona Łepkowska, Lech Majewski, Paweł Pawlikowski oraz Ewa Pruszczyńska, stosunkiem głosów 3:2 rekomendowała odrzucenie wniosku o dofinansowanie filmu "Wesele 2". Wypowiedź udzielona przeze mnie w artykule: "Kto nie chciał dać pieniędzy na nowy film Smarzowskiego? Szef PISF jedno, a członek komisji drugie", zamieszczonego w dniu 29 lipca 2020 r. na portalu internetowym tokfm.pl (https://www.tokfm.pl/Tokfm/7,167932,26166172,kto-nie-chcial-dac-pieniedzy-na-nowy-film-smarzowskiego-szef.html) jest nieprawdziwa i godzi w dobra osobiste Pana Dyrektora PISF Radosława Śmigulskiego.

Wojciech Marczewski

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM PREMIUM