Zapraszamy do udziału w VI edycji Programu Mentoringowego Fundacji Liderek Biznesu!

Rekrutacja do Programu trwa do 29 marca br.

Misją Fundacji Liderek Biznesu jest budowanie partnerstwa w biznesie, dzielenie się doświadczeniem oraz wspieranie w rozwoju kompetencji. Jednym z działań służących do realizacji naszej misji jest Program Mentoringowy.

  • Celem Programu jest wspieranie ambitnych kobiet i mężczyzn w świadomym kształtowaniu ich ścieżek kariery zawodowej;
  • Udział w Programie jest szansą rozwoju dla osób z minimum siedmioletnim doświadczeniem zawodowym, aspirujących do bycia formalnym liderem i chcących rozwijać kompetencje przywódcze;
  • Wsparcia w roli Mentorów udzielają doświadczeni liderzy reprezentujący wysokie stanowiska zarządcze;
  • Program obejmuje: indywidualne sesje mentoringowe, warsztaty rozwojowe, sesje interwizji dla Mentorów oraz sesje networkingowe;
  • Uczestnicy Programu stają się członkami Klubu Mentora lub Klubu Mentee Fundacji Liderek Biznesu;
  • Za nami już 5 edycji Programu Mentoringowego w Warszawie, w których wzięło udział w sumie 430 par;
  • W tym roku po raz pierwszy otwieramy dodatkową ścieżkę mentoringu odwróconego, w której mentorami będą osoby młodsze stażem i pozycją od mentees, ale które mają wyjątkowe kompetencje i doświadczenie w konkretnej dziedzinie (np. w obszarze nowych technologii, e-commerce itp).

Więcej informacji: https://www.fundacjaliderekbiznesu.pl/pm/edycja-2019-warszawa/

DOSTĘP PREMIUM

Serwis informacyjny