Right2B Forum

Right2B Forum jest projektem ELSA Poland, który porusza tematykę społecznej odpowiedzialności biznesu. Odbędzie się on w dniach 21-22 maja 2020 r. w formie online. Tegoroczna edycja dotyczy poszanowania różnorodności w biznesie.

Celem wydarzenia jest stworzenie ogólnopolskiej platformy do dyskusji pomiędzy młodymi ludźmi wchodzącymi na rynek pracy na temat poszanowania praw człowieka w biznesie.

Projekt rozpocznie panel otwierający (21 maja, godz. 17:00). Udział w panelu wezmą m.in. dr hab. Adam Bodnar (Rzecznik Praw Obywatelskich), Beata Faracik (Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu), r.pr. Karolina Kędziora (Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego), Dominika Sadowska (Strefa Różnorodności) oraz Marzena Strzelczak (Forum Odpowiedzialnego Biznesu).

Drugi dzień ma formę warsztatową. Siedem zespołów studentów spośród członków ELSA Poland będzie pracować na podstawie przygotowanego case study nad rekomendacjami działań, jakie abstrakcyjna firma X powinna podjąć, by ograniczyć ryzyko wystąpienia jej negatywnego wpływu na wybrane prawa człowieka pod okiem mentorów.

Patronem merytorycznym projektu jest Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu.

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa, ang. European Law Students’ Association (ELSA) jest największą niepolityczną, niezarobkową organizacją na świecie zrzeszająca studentów i młodych adeptów prawa.

Zachęcamy do śledzenia wydarzenia na Facebooku, gdzie pojawiają się bieżące informacje: https://www.facebook.com/events/230143494759319/

Więcej o projekcie: https://right2b.elsa.org.pl/

DOSTĘP PREMIUM