"Ludzkie sprawy", rozmowy Wiktora Osiatyńskiego

Ludzkie sprawy to zbiór rozmów z popularnej audycji Wiktora Osiatyńskiego "Zrozumieć świat" prowadzonej na antenie Radia TOK FM w latach 2012-2017.

Wiktor Osiatyński potrafił rozmawiać i mądrze słuchać. Do swojej audycji zapraszał znakomitych uczonych, wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach, a przeprowadzone przez niego długie uważne rozmowy, składają się dzisiaj na książkę, którą czyta się niczym głęboki esej dotykający najważniejszych ludzkich spraw.

Z licznych rozmów, które narodziły się w radiowym cyklu "Zrozumieć świat", żona profesora Osiatyńskiego, Ewa Woydyłło-Osiatyńska, doktor psychologii i terapeutka uzależnień, wybrała kilkanaście. Tytuł nawiązuje do książki profesora Jana Szczepańskiego. - To była nasza, moja i Wiktora, ukochana lektura, wspaniałe eseje na tematy ludzkie właśnie, taka refleksja o życiu, o miłości, o dzieciach, o lęku. Stale do niej wracaliśmy, lubiliśmy na jej temat rozmawiać - mówi dr Woydyłło. - Ze względu na sentyment, którym darzyliśmy tę książkę, a także na szacunek do prof. Szczepańskiego, zdecydowałam się nadać zbiorowi radowych wywiadów mojego męża ten sam tytuł.

Dzięki książce "Ludzkie sprawy" do rąk czytelników trafią rozmowy z prof. Marią Barcikowską (o chorobie Alzheimera), z Haliną Bortnowską, twórczynią Stowarzyszenia Młodych Dziennikarzy "Polis" (o kształtowaniu umysłów młodych i godnej starości), z pisarką i dziennikarką Miką Dunin (o antyporadach, które mogą ustrzec przed popełnianiem błędów), z prof. Marią Jarymowicz (o psychologii altruizmu), z dziennikarką Justyną Kopińską (o tym, że ludzie chcą być dobrzy), z prof. Wiesławem Łukaszewskim (o potrzebach, samokontroli i sensie pracy), z Pauliną Młynarską (o kobiecych doświadczeniach), z Jackiem Santorskim (o nadawaniu sensu życiu), z prof. Zbigniewem Szawarskim (o życiu i umieraniu), z Eustachym Rylskim (o dobrym smutku) oraz z Agatą Tuszyńską (o czytaniu życia na nowo). Książkę zamykają dwie wyjątkowe rozmowy z samym Wiktorem Osiatyńskim, które przeprowadziła Dorota Wodecka.

Książkę ma premierę 8 maja 2020 roku, a wydaje ją Wydawnictwo Agora. 

Profesor Wiktor Osiatyński (1945-2017)

Doktor socjologii i doktor habilitowany nauk prawnych. Wykładał na kilku uniwersytetach (m.in. Columbia, Stanford oraz University of Chicago), od 1995 roku był profesorem w Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie. Był również aktywnym działaczem społecznym, z jego inicjatywy powstał Program Spraw Precedensowych w ramach Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Zajmował się też szerzeniem informacji o uzależnieniach, przede wszystkim o alkoholizmie; był współtwórcą Komisji Edukacji w Dziedzinie Alkoholizmu (program Fundacji im. Stefana Batorego) oraz autorem wielu publikacji poświęconych temu tematowi. W 2017 roku, krótko po jego śmierci, powstało Archiwum jego imienia, "obywatelskie centrum analiz prawnych oraz społeczność ludzi zaangażowanych w budowanie Polski praworządnej, w której władza działa w granicach prawa, dla dobra publicznego, przestrzegając praw i wolności obywatelskich oraz zobowiązań międzynarodowych".

Swoje liczne wywiady prowadzone od lat 70. ubiegłego wieku, zebrał w czterech książkach pod wspólnym tytułem "Zrozumieć świat" (Rozmowy z uczonymi amerykańskimi (1977), rozmowy z radzieckimi (1980), następnie z polskimi (1988). W 2009 roku ukazały się Rozmowy z uczonymi 25 lat później.

"Zrozumieć świat" stało się także tytułem audycji w radiu TOK FM, której był gospodarzem w latach 2012-2017.

TOK FM PREMIUM