W kulturze MOŻNA!

Wkrótce startuje wielkie święto dostępnej kultury FESTIWAL KULTURY BEZ BARIER. Wydarzenie odbędzie się w popularnej ostatnio formule hybrydowej, czyli zarówno online jak i offline. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest język miasta. W tym roku organizatorzy stawiają sobie również za cel bariery ko-munikacyjne i kulturowe. Po raz pierwszy w programie FKBB pojawią się wydarzenia w angielskiej i rosyj-skiej wersji językowej. Wszystko odbędzie się w dniach 25 września - 4 października 2020 roku, w sieci i kilkudziesięciu partnerskich instytucjach i organizacjach kultury.

- Festiwal jest od zawsze potężną dawką dostępnej kultury, dostępnej dla wielu – mamy nadzieję, że dla każdego. Bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności lub jej brak, sytuację rodzinną, możliwości ekonomiczne, miejsce zamieszkania, pochodzenie, wiek i płeć każdy może w jego bogactwie znaleźć coś dla siebie – mówią Anna Żórawska i Robert Więckowski z Fundacji Kultury Bez Barier.

8 FKBB odbędzie się i będzie bezpieczny. Wszystkie instytucje, biorące w nim udział, już teraz pamiętają o wymaganiach stawianych nam przez Covid-19 i robią, co się tylko da, by sprostać regułom sanitarnym. Kina, teatry, galerie, muzea i inne miejsca festiwalowych spotkań będą bezpieczne, zdezynfekowane i będą cze-kały z wartościową i bogatą ofertą odpowiednio dostosowanych wydarzeń.

8. Festiwal Kultury Bez Barier będzie, podobnie jak w poprzednich edycjach, wydarzeniem integrującym polskie społeczeństwo i uwrażliwiającym na potrzeby osób wykluczanych ze zwykłej codzienności życia społeczno-kulturalnego.

Nowości 8. FKBB

Będzie miejsko i wizualnie!

Motywem przewodnim tej edycji festiwalu będą murale, neony, transparenty, wlepki, różnego rodzaju in-terwencje artystyczne obserwowane na ulicach miast i miasteczek. Chcemy je opowiedzieć osobom z nie-pełnosprawnościami i każdy MOŻE nam w tym pomóc! Już teraz mamy zgłoszonych kilkadziesiąt obiektów, do których powstaną audiodeskrypcje, tłumaczenia na PJM, opisy w łatwym tekście. Pierwszy raz w historii będziemy masowo udostępniać kolory, kształty i słowa wpisane w ulice, ściany, parki i chodniki.

Przykładowe wydarzenie:

"Ucz - od nowa" spotkanie z Mariuszem Liblem, współautorem muralu na liceum im. Mikołaja Reja w Warszawie, 020-10-03, 12:00-13:30

Będzie międzynarodowo!

Dostępność to także otwarcie na osoby mówiące w innych językach niż polski i polski język migowy. Wiemy o tym od dawna, ale w tym roku mamy wreszcie okazję dołożyć tę cegiełkę do naszej festiwalowej budowli. Zapraszamy wszystkich posługujących się angielskim i rosyjskim. MOŻECIE sprawdzać harmonogram festi-walowych wydarzeń, znajdziecie w nim coś dla siebie.

Przykładowe wydarzenie:

Spacer rowerowy po okolicach skarpy wiślanej w języku rosyjskim, 2020-09-04, 13:00-15:00

Pokaz filmu "Oni nie znają naszej sztuki. Graffiti w Kenii" i spotkanie z reżyserką, 2020-09-27, 19:00-20:45

Będzie wirtualnie!

Rok 2020 to powszechne wykorzystywanie internetu, wiadomo – Covid-19. Nie rezygnujemy z tej tendencji; wprost przeciwnie chcemy wykorzystać jej potencjał na potrzeby festiwalu. Niektóre pokazy, spektakle, warsztaty, spotkania czy spacery odbędą się wirtualnie. Merytorycznie wszystko nadal będzie się zgadzało, zmieni się tylko miejsce/medium festiwalowego wydarzenia, a dzięki temu każdy/każda, bez względu na odległość geograficzną, MOŻE już teraz rezerwować czas i szykować się na 8. FKBB.

Przykładowe wydarzenie:

Spektakl "Męczennicy" Mariusa von Mayenburga w reżysaerii Grzegorza Jarzyny, pokaz rejestracji online, 2020-09-26, 19:00-23:45

Spektakl ENTER FULL SCREEN, reż. Wojciech Ziemilski, 2020-09-29, 19:00-20:00

Dostępność Festiwalu to:

• Dostęp do informacji – dostępna strona www zgodna ze standardem WCAG 2.0., dostępne materiały promocyjne;

• Dostępne zaproszenia – w edytowalnych dokumentach, wideozaproszenia w polskim języku migowym (PJM), zaproszenia w łatwym tekście;

• Komunikacja – zapewniamy kontakt z organizatorami w dostępnej dla poszczególnych grup odbiorców formie, m.in. z widzami Głuchymi kontaktujemy się mailowo oraz przez SMS-y;

• Doświadczony i przeszkolony zespół – festiwal tworzą eksperci ds. dostępności, osoby z niepełnosprawnościami, koordynatorzy/koordynatorki dostępności w poszczególnych instytucjach oraz przeszkoleni z obsługi widzów z różnymi niepełnosprawnościami wolontariusze/wolontariuszki;

· Asystent–wolontariusz – zapewniamy naszym widzom z niepełnosprawnością wzroku asystentów–wolontariuszy;

• Dostępność ekonomiczna wydarzeń – większość wydarzeń jest bezpłatna albo bilety są w specjalnej fe-stiwalowej cenie;

• Dostępność wydarzeń – w zależności od grupy docelowej zapewniamy audiodeskrypcję, materiały doty-kowe, napisy dla niesłyszących, tłumaczenie na polski język migowy, pętlę indukcyjną oraz materiały w ła-twym tekście.

W programie tegorocznej edycji znajdziecie:

- spektakle „stacjonarne” ( m.in. „Matka Makryna” w Studio teatrgalerii, „Dziady” i „Letnicy” w Teatrze Na-rodowym, „Upadanie” w Teatrze Powszechnym czy „Solaris. Wspomnienie z przyszłości” w Teatrze Ochoty) oraz spektakle online (m.in. „Męczennicy” i „Stream” z TR Warszawa, „Tajny dziennik” z Teatru Dramatycz-nego, „W promieniach. Zupełnie nieznane listy Marii Skłodowskiej-Curie" z Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, „ENTER FULL SCREN” z Nowego Teatru czy „Idiota” z Teatru Soho)

- spacery i oprowadzanie po wystawach (m.in. w Muzeum Łazienki Królewskie, Muzeum Narodowym, Zamku Królewskim- Muzeum, Muzeum Warszawy, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Centrum Nauki Kopernik)

- spotkania z artystami ( m.in. w Zachęcie -Narodowej Galerii Sztuki)

- oraz pokazy filmowe (m.in. w Filmotece Narodowej – Instytucie Audiowizualnym), koncerty (m.in. w Słu-żewieckim Domu Kultury) , warsztaty i lekcje online (m.in. w Muzeum Azji i Pacyfiku, Muzeum Niepodle-głości, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie)

Festiwal Kultury Bez Barier organizują:

Fundacja Kultury Bez Barier, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Teatr Ochoty, Bemowskie Centrum Kul-tury

Patronaty medialne: Radio TOK FM, Co Jest Grane 24

Patronat honorowy: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

DOSTĘP PREMIUM