SPRAWIEDLIWOŚĆ w mocnym punkcie obrazu

"Sprawiedliwość" to projekt, na który składa się multimedialna wystawa fotograficzna o niezawisłych sędziach, prokuratorach i adwokatach, którzy walczą z destrukcją wymiaru sprawiedliwości oraz debata poświęcona projektom reformy sądownictwa z udziałem przedstawicieli różnych ośrodków badawczych. To także spotkania z głównymi aktorami wydarzeń. "Wolnym ludziom nie da się zabrać wolnych sądów" - mówi Igor Tuleya, jeden z bohaterów projektu.

Wystawę będzie można zobaczyć w Pracowni Duży Pokój przy ul. Wareckiej 4/6 od 13.05.21 (godzina 17.00) do 27.06.21. Dostępna będzie także na stronie www.sprawiedliwosc.picture-doc.org. 

Jej twórcą jest Piotr Wójcik, prezes Fundacji Picture Doc (https://picture-doc.org/), fotograf, dziennikarz. Od 30 lat dokumentuje przemiany ustrojowe oraz rozwój aktywizmu społecznego w Polsce. „Zaufanie do systemu sądownictwa można odbudować tylko dzięki przybliżaniu postaw osób, które tworzą wymiar sprawiedliwości. Sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, którzy bronią jednego z trzech filarów demokratycznego państwa prawa często pozostają anonimowi.? Ta wystawa ma to zmienić. Zależy mi na przybliżeniu odbiorcom profesji, która powinna cieszyć się społecznym zaufaniem, a jest obecnie wyjątkowo deprecjonowana” - wyjaśnia Piotr Wójcik.? 

W efekcie powstało 27 portretów. Prześladowanych sędziów: Olimpii Barańskiej-Małuszek, Moniki Ciemięgi, Moniki Frąckowiak, Piotra Gąciarka, Joanny Hetnarowicz-Sikory, Katarzyny Kałwak, Jakuba Kościerzyńskiego, Krystiana Markiewicza, Bartłomieja Przymusińskiego, Bartłomieja Starosty, Igora Tulei, Katarzyny Wróbel-Zumbrzyckiej, Pawła Juszczyszyna, Doroty Zabłudowskiej, Beaty Morawiec i Waldemara Żurka.?Szykanowanych prokuratorów: Jarosława Onyszczuka, Katarzyny Szeskiej, Ewy Wrzosek, Katarzyny Kwiatkowskiej i Justyny Brzozowskiej. Adwokatów zaangażowanych w obronę praworządności: Radosława Baszuka, Anny Gieniusz – Kłubowicz, Karoliny Gierdal, Sylwii Gregorczyk-Abram i Michała Wawrykiewicz. Piotr Wójcik sportretował także współtwórczynię Inicjatywy Wolne Sądy, prawniczkę Maria Ejchart – Dubois.

„Byłem aktywnym uczestnikiem przemian 1989 roku i nie chciałbym, aby to co osiągnęliśmy przez ostatnie 30 lat zostało pogrzebane przez demagogię i kłamstwa obecnej władzy. Stąd pomysł na pokazanie prawników, którzy nie poddają się naciskom władzy i postępują zgodnie z literą prawa. Byłoby jednak źle sytuować sędziów, prokuratorów i adwokatów zaangażowanych w obronę praworządności tylko po stronie opozycji wobec PiS-u. Oni myślą szerzej, myślą o wymiarze sprawiedliwości, w którym obywatel ma się czuć bezpiecznie. Zobaczyłem ludzi bardzo zdeterminowanych by to chronić”. 

Celem projektu SPRAWIEDLIWOŚĆ jest podsumowanie sześciu lat walki z destrukcją ładu demokratycznego, przybliżenie obywatelom przedstawicieli zawodów prawniczych, którzy stają w obronie demokracji i rozpoczęcie debaty publicznej nad nowym porządkiem wymiaru sprawiedliwości. 14 czerwca Maciej Czapluk, starszy analityk ds. prawnych z Polityki Insight poprowadzi dyskusję transmitowaną na facebooku, podczas której zada pytanie o to, czy i kto w Polsce przygotowuje dzisiaj poważne propozycje zmian w sądownictwie? Jakie są ich główne założenia i jakie niosą one ze sobą skutki dla różnych instytucji państwa? „Obecnie w Polsce pracuje kilka zespołów przygotowujących koncepcje nowego ustroju sądów. Dotychczas nie pojawiły się jednak warunki do tego, by autorzy koncepcji nowego wymiaru sprawiedliwości usiedli ze sobą, skonfrontowali swoje propozycje, a przede wszystkim – by mogli o tym usłyszeć obywatele. Chcemy zorganizować debatę, podczas której ważne będzie zestawienie ze sobą różnych punktów widzenia, dopuszczenie do głosu obywateli i przeprowadzenie publicznej dyskusji wokół propozycji tworzonych przez fachowców.” – mówi Róża Rzeplińska, współorganizatorka debaty z ramienia MamPrawoWiedziec.pl. 

Partnerami projektu „Sprawiedliwość” są: Iustitia, Lex Super Omnia, Amnesty International, Inicjatywa Wolne Sądy, Polityka Insight. Patronami medialnymi: Tok FM, Gazeta Wyborcza, Kultura Liberalna. 

Projekt wspiera Rafto Foundation oraz Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca.  

******** 

Pracownia Duży Pokój to społeczna instytucja kultury, którą tworzą cztery organizacje pozarządowe. Duży Pokój realizuje projekty fotograficzne, dokumentacyjne, badawcze, dziennikarskie, wydawnicze. To przestrzeń, w której spotykają się lokalne społeczności, artyści, animatorzy kultury. Pracownia wspiera działania nieformalnych inicjatyw, integruje aktywistów, promuje wartości obywatelskie. To, co łączy te wszystkie działania, to idea dialogu, krytycznego współtworzenia rzeczywistości. Prawdziwa wartość Dużego Pokoju rodzi się w rezultacie spotkania czterech różnych perspektyw – społecznej, antropologicznej, kultury i sztuk wizualnych.? 

Pracownię Duży Pokój tworzą: Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna im. Witolda Dynowskiego, Fundacja Picture Doc, Stowarzyszenie 61 oraz Stowarzyszenie Inicjatywa Wolna Białoruś

Ul. Warecka 4/6 wejście od?ul.?Kubusia Puchatka. 

Znajdź na: facebookInstagram

DOSTĘP PREMIUM