Festiwal Przebudzonych "Tutaka"

W dniach 6-7.08.2021 na Polanie Boryk, (gm. Gródek) nasza Fundacja organizuje Festiwal Przebudzonych "Tutaka", mający być manifestacją solidarności z Białorusią i narodem białoruskim, który przebudził się i obecnie walczy o swoją wolność oraz o możliwość życia w demokratycznym i wolnym kraju.

Nawiązujemy do historii i dziedzictwa Festiwalu Basowiszcza. Wydarzenie to organizowane przez 30 lat na trwale zapisało się w kalendarzach i sercach podlaskich Białorusinów, ich polskich kolegów i obywateli Białorusi. Była to przestrzeń skupiająca białoruską mniejszość w Polsce i jednym z nielicznych okienek, przez które Białorusini z Białorusi mogli wyjrzeć na chwilę i zaczerpnąć odrobinę świeżego powietrza wolności. Pojawienie się Festiwalu Basowiszcza można uznać za swoiste p r z e b u d z e n i e Białorusinów zamieszkujących od zawsze Podlasie, przebudzenie polskich obywateli do określania swojej przynależności do narodu białoruskiego i do zrozumienia, że te dwie tożsamości się nie wykluczają.  

Zeszłoroczne wydarzenia w Białorusi, jak i trwająca do dziś walka jej obywateli o własną wolność i godność tym bardziej uzasadnia potrzebę powstania takiego festiwalu. Chcemy po raz kolejny pokazać, że my i oni jesteśmy jednym narodem i jako obywatele Rzeczypospolitej - państwa demokratycznego wspieramy ich wybór, ich pragnienie do życia w wolnym państwie. 

Do idei festiwalu pozytywnie ustosunkowała się Sviatlana Cichanouskaja, liderka wolnych Białorusinów, obejmując nad festiwalem honorowy patronat, a jej fundacja włączy się w przygotowania tego święta wszystkich Białorusinów, a w najbliższych dniach będziemy ustalali szczegóły jej przyjazdu na Festiwal. 

Na Festiwal chcemy zaprosić przede wszystkim białoruskich artystów, nie tylko muzyków, ale też ludzi teatru i sztuk wizualnych. Zwłaszcza tych, którzy stali się symbolem przemian lub działają po to, żeby te przemiany wspierać. Wciąż prowadzimy z nimi rozmowy i ustalamy szczegóły ich uczestnictwa. Jednak na tym etapie nie chcemy jeszcze podawać pełnego składu line upu, gdyż część z nich przebywa na terenie Republiki Białoruś i upublicznianie informacji o nich może przełożyć się na represje ze strony reżimu.  

Planujemy też zaprosić organizacje mniejszości białoruskiej działające w Polsce. Chcemy pokazać, że nie jest wcale nas tak mało, a każda z nich wnosi swój widoczny wkład w rozwój kultury naszego regionu, ale też w ogólną kulturę białoruską, wzbogacając tym samym kulturę polską. 

Wstęp na Festiwal jest bezpłatny. 

Przewidujemy bezpośrednią transmisję z wydarzenia na kanale youtube Fundacji Tutaka. 

Wydarzenie na FB: https://www.facebook.com/events/136562481884612/

SKRÓCONY PROGRAM FESTIWALU: 

Koncerty:  

Volny Chor 

Margarita Levchuk 

Navi Band 

Lavon Volski 

i inni 

Inne wydarzenia: 

Kino plenerowe - białoruskie filmy dokumentalne 

Warsztaty tańca 

Warsztaty śpiewu 

Spektakle dla dzieci 

Wykłady  

Wędrująca kapela folkowa - zespół Chutar 

Stoiska z książkami 

Stoiska z białoruską kuchnią 

i inne atrakcje 

Patronat honorowy: 

Svetlana Cichanouska 

Partnerzy: 

Fundacja Strana dla Żyżni 

Paweł Łatuszka z Narodowym Zarządem Antykryzysowym 

Białoruska Rada Kultury 

Białoruskie Radio Racja 

Białoruskie Zrzeszenie Studentów 

Pozostali partnerzy: 

Fundacja Białoruś2020 

Białostocki Teatr Lalek  

Gmina Gródek 

Art Siadziba 

Patronaty mediowe: 

Radio TOK FM 

Tygodnik Polityka 

Gazeta Wyborcza 

Krytyka Polityczna 

Polskie Radio Białystok 

Radio Racja 

TV Biełsat 

Festiwal powstaje dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

DOSTĘP PREMIUM