Narracje 2021

Serdecznie zapraszamy na 12. edycję festiwalu NARRACJE, która przeniesie nas w czasie do roku 2080, kiedy zgodnie z prognozami ekologów, część Gdańska zostanie zalana przez wody Bałtyku. W myśl fantastycznej koncepcji kuratorów, Kariny Kottovej i Piotra Sikory, nie wywoła to jednak ekologicznej katastrofy jaką znamy z czarnych scenariuszy. Jaka jest ich optymistyczna wizja? Dowiemy się podczas NARRACJI #12, które odbędą się we Wrzeszczu Dolnym 22 i 23 października 2021 roku.

– W naszej wizji kuratorskiej rok 2080, zamiast akceleracjonistycznej wizji betonowej pustyni, zaoferuje stabilny ekosystem, w którym ludzka ingerencja w przyrodę przynosi pozytywne rezultaty. Stworzona przez nas koncepcja proponuje projekty w przestrzeni miejskiej oparte na spekulacji łączącej pracę artystów, naukowców i aktywistów miejskich. Dla osób zaangażowanych w tworzenie prac wspólnym mianownikiem będzie myślenie o przyszłości zdominowane przez racjonalny optymizm. Proponując pozytywne spojrzenie w przyszłość, chcielibyśmy oprzeć się na koncepcji przemieszczenia, która niesie ze sobą nową interpretację pojęć takich jak „płynna nowoczesność" czy „akceleracjonizm" – opowiadają Karina Kottová i Piotr Sikora.

Gdańsk stanie się kiedyś jednym z przykładów dramatycznych następstw wpływu człowieka na naszą planetę. – Nie wierzymy w czarne scenariusze antropocenu, a jednocześnie mamy świadomość powagi sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Chcemy zbudować wydarzenie, które wybiega daleko w czasie, zamiast apokalipsy oferując jasny obraz przyszłości, a jako remedium - inicjując współpracę mieszkańców, artystów, aktywistów, działaczy miejskich i ekologów – dodają kuratorzy festiwalu NARRACJE #12.

Przygotowana przez Karinę Kottovą i Piotr Sikorę koncepcja „Gdańsk 2080. Kongres Futurologiczny" została złożona na konkurs kuratorski 11. edycji festiwalu NARRACJE. Ze względu na specyfikę i czasochłonność realizacji zaproponowanej przez nich wizji, jury zdecydowało się zaproponować kuratorom nadzór nad 12. odsłoną wydarzenia, która pierwotnie miała odbyć się 20 i 21 listopada 2020. Ze względu na pandemię, wydarzenie zostało przełożone na październik 2021.

Artyści i artystki zaproszeni przez kuratorów do udziału w 12. edycji festiwalu NARRACJE:

Mark Fridvalszki (HU), Barbora Kleinhamplová (CZ), Katerina Konvaliová (CZ), Magda Lazar (PL) i Michalina Bigaj (PL), Cecylia Malik (PL), Katerina Olivová (CZ), Jan Matysek (CZ), The Melancholy of Marissa Cooper: Zuzanna Žabková i Nika Timkova (SK), Centrum Centrum: Łukasz Jastrubczak i Małgorzata Mazur (PL), Tatuator Maciej (PL), Potencja: Karolina Jabłońska, Tomasz Kręcicki, Cyryl Polaczek (PL), Egill Sæbjörnsson (ISL), Lucia Sceranková (SK), Julita Wójcik (PL), Iza Tarasewicz (PL).

Karina Kottová (1984) zajmuje się kuratorowaniem i teorią sztuki współczesnej. Ukończyła studia licencjackie na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Karola w Pradze oraz zdobyła tytuł magistra na kierunku Art and Heritage: Policy, Management and Education Uniwersytetu w Maastricht w Holandii. W roku 2015 obroniła pracę doktorską „Instytucja i odbiorca" na Uniwersytecie T.G. Masaryka w Brnie. Mieszka w Pradze, gdzie współpracowała m.in. z: MeetFactory (2012-2015), DOX (2009-2012), Muzeum Kampa (2007-2009). Obecnie jest dyrektorką Towarzystwa Jindricha Chalupeckiego. Karina była również współinicjatorką INI Project będącej niezależną galerią skupioną na projektach procesualnych. W swojej praktyce kuratorskiej interesuje się psychologicznym i emocjonalnym wpływem na współczesne socjopolityczne tendencje oraz teorią feminizmu, a zwłaszcza subwersywnym potencjałem kategorii feministycznych, takich jak empatia, irracjonalność czy intuicja. W roku 2012 otrzymała stypendium Fulbright-Masaryk w celu prowadzenia badań we współpracy z Elizabeth Foundation for the Arts w Nowym Jorku. Praktykuje pole dance i jest szczęśliwą mamą dwuletniego Borzywoja.

Piotr Sikora (1986) jest krytykiem i kuratorem sztuki współczesnej. Obronił tytuł magisterski w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Członek AICA Sekcja Polska. Jego kariera kuratorska zaczęła się od współpracy z Festiwalem ArtBoom w Krakowie (2009-2015). Pracował jako dyrektor sekcji ShowOFF Miesiąca Fotografii w Krakowie (2013-2015) oraz opracowywał i realizował program sztuk wizualnych dla Małopolskiego Ogrodu Sztuki w Krakowie (2013-2014). W swoich projektach wystawienniczych często odnosi się do tematów polityki tożsamościowej, stereotypów i uprzedzeń związanych z regionem Europy Środkowo-Wschodniej. Bada połączenia pomiędzy pop-kulturą, polityką oraz światem sztuki. Jego praktyka kuratorska skupia się na opracowywaniu metod dekonstrukcji wielkich narracji w oparciu o pojęcia ironii, przejaskrawienia oraz prowokacji. Powyższe obecne były w wystawach „Nie wiedzą dlaczego, ale robią to", „Czeski papież", „Słowiański przykuc jako źródło cierpień" oraz zrealizowanych w duecie z Łukaszem Białkowskim: „Intermarium" oraz „Przechwałki i pogróżki". Mieszka w Pradze. Pracuje jako kurator programu rezydencji artystycznych w MeetFactory gdzie zainicjował program „The New Dictionary of Old Ideas". Wykłada na Anglo-American University w Pradze. Zapalony gracz w polo na rowerze. Tata wspomnianego już Borzywoja.

Organizatorem festiwalu NARRACJE jest Instytut Kultury Miejskiej, współorganizatorem Gdańska Galeria Miejska (instytucje kultury Miasta Gdańska).

www.narracje.eu, www.facebook.com/NarracjeGdansk

DOSTĘP PREMIUM