Pracować na emeryturze? To dobry pomysł! Zatrudnić osobę na emeryturze? To bardzo dobry pomysł!

Właśnie z myślą o osobach w wieku emerytalnym i stołecznych pracodawcach od stycznia warszawski Urząd Pracy rozpoczął projekt pilotażowy "Dobry pracownik nie ma wieku". To szansa dla warszawskich emerytów na szkolenia, dodatkową pracę i zarobki oraz ponowne wejście na rynek pracy. Firmy zatrudniające seniorów też będą mogły liczyć na wiele korzyści, zyskując dobrego pracownika wraz z dofinansowaniem, zwłaszcza, że wielu z nich ma dziś duże potrzeby kadrowe, a seniorzy, to coraz częściej dostrzegana grupa potencjalnych kandydatów do pracy.

Adresatami projektu są, więc dwie grupy, które mogą i powinny funkcjonować w symbiozie - osoby w wieku emerytalnym, chcące być nadal aktywne zawodowo i dzielić się doświadczeniem oraz wiedzą, a także pracodawcy gotowi je zatrudniać. Połączenie tych dwóch grup na rynku pracy wydaje się być niezbędne, bowiem dłuższa aktywność zawodowa jest dziś koniecznością z punktu widzenia potrzeb społeczno-gospodarczych.

Pilotaż „Dobry pracownik nie ma wieku" ma na celu sprawdzić na ile możliwy jest powrót tej grupy kandydatów na rynek pracy oraz jakie warunki i rozwiązania mogą temu sprzyjać. Jest realną szansą na znalezienie pracy przez osoby starsze, zaangażowane i odpowiedzialne, które mogą wiele zaoferować pracodawcom. Emeryci mogą tu wiele zyskać, podobnie jak pracodawcy.

Praca na emeryturze się opłaca – są to dodatkowe zarobki, możliwość podzielenia się doświadczeniem, rozwój osobisty i aktywne wypełnienie dnia. Projekt łączy seniorów z pracodawcami, którzy będą mogli liczyć na wiele rozwiązań obniżających koszty pracy, a także wzajemnie udowodnić, że tak naprawdę „Dobry pracownik nie ma wieku" – bo liczą się kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i życiowe.

Korzyści dla Seniorów

 • Zarabiasz, masz dodatkowe pieniądze na swoje wydatki
 • Dzielisz się swoim doświadczeniem
 • Doskonalisz kompetencje cyfrowe i zdobywasz wiedzę o rynku pracy
 • Uczysz się dzięki szkoleniom zawodowym niezbędnym do pracy
 • Aktywnie wypełniasz swój czas
 • Poznajesz innych ludzi i rozwijasz się

Korzyści dla Pracodawców

 • Zyskujesz doświadczonego pracownika
 • Twoja firma ma mniejsze koszty pracy dzięki dofinansowaniu
 • Masz możliwość zyskania przeszkolonego kandydata do pracy
 • Wdrażasz pracownika poprzez staż
 • Rozwijasz biznes tworząc różnorodny wielopokoleniowy zespół

Osoba w wieku emerytalnym przystępując do projektu będzie mogła skorzystać ze wsparcia przygotowującego ją do pracy. Nacisk położony jest na aktywne uczenie się poprzez staże i szkolenia zawodowe. Seniorzy, który trafią do projektu, odbędą nie tylko szkolenia włączające ich cyfrowo i przybliżające dzisiejszy rynek pracy, ale też indywidualne szkolenia zawodowe, pod kątem wymagań przyszłej pracy. Przedsiębiorcy, którzy otworzą się na nową grupę pracowników uzyskają korzystne dofinansowanie do wynagrodzenia przez pół roku w kwocie 1500 zł miesięcznie, a organizując krótkie, dwumiesięczne staże będą mieć możliwość poznania kandydata i przekonania się o tym, że to bardzo dobry wybór. Pracodawca nie ponosi kosztów stażu, ponieważ stypendium stażowe wypłaca Urząd Pracy, a kandydat pozna nowe miejsce pracy, konieczne wymagania na danym stanowisku i sprawdzi, czy może oraz czy chce kontynuować współpracę.

Projekt realizuje Urząd Pracy m.st. Warszawy, a wsparcie oferowane w projekcie finansowane jest ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Przez najbliższe 12 miesięcy projekt pilotażowy przetestuje różne formy wsparcia dla seniorów i pracodawców. Rekrutacja już ruszyła! Z biurem projektu kontaktują się emeryci zainteresowani pracą. Są to osoby z wykształceniem średnim lub wyższym, szukający pracy w niepełnym wymiarze czasu, np. na ½ etatu, ale też i w pełnym wymiarze, w zależności od potrzeb oraz możliwości zdrowotnych i rodzinnych.

Zawody, branże i jakie cieszą się zainteresowaniem seniorów to m.in. asystent biura projektowego, redakcja tekstów, koordynacja firmą sprzątającą, rejestracja medyczna, recepcja, zarządzanie nieruchomościami, kadry-płace, księgowość, wprowadzanie danych do systemu, obsługa klienta, archiwum, call center, ochrona.

Prognoza ludności Polski do 2050 r. wskazuje, że procentowy udział osób w wieku 60 lat i więcej w całej populacji będzie się zwiększać odpowiednio w 2030 r. – do 29,0 %, w 2040 r. – 34,4% a w 2050 r. osoby te będą reprezentować aż 40,4% całej ludności Polski. Tendencja starzenia się społeczeństwa jest przy tym wyższa w miastach. Źródło: oprac. własne na podstawie Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za 2019 r., MRPiPS Warszawa, 2020 r.

W Warszawie w 2050 na milion osób w wieku produkcyjnym przypadało będzie 500 tys. emerytów

Starzenie się społeczeństwa jest poważnym wyzwaniem dla rynku pracy i dla gospodarki. Już blisko co piąta osoba w Unii Europejskiej, czyli ok. 100 mln ludzi, ma 65 lat i więcej. Na każdą z nich przypadają mniej więcej trzy osoby w wieku produkcyjnym. Jeżeli ten trend nie zmieni się, obciążenie systemu zabezpieczeń społecznych może być wyższe niż możliwości rynku pracy i populacji osób w wieku produkcyjnym.

Źródło: Praca zbiorowa, Starzenie się społeczeństwa – wyzwanie dla rynku pracy, aktywizacja pracowników 50+, PARP, 2020 r.

Jednocześnie warto pamiętać że dziś w Europie pracuje średnio ok 40-50 % emerytów, podczas gdy w Polsce aktywnych zawodowo jest jedynie ok 16-17 %. Połowa emerytów w Warszawie to osoby, które stosunkowo niedawno opuściły rynek pracy – liczą 60-70 lat - jest ich około 250 tysięcy, a część z nich chciałaby nadal pracować.

Udział w projekcie „Dobry pracownik nie ma wieku" to obopólne korzyści dla każdej ze stron. Przedsiębiorca zatrudniając osoby, które już są na emeryturze i dalej chcą pracować, zyskuje nie tylko dofinansowanie z urzędu pracy, ale również wizerunek otwartego pracodawcy na różnorodnych kandydatów. Tym samym udowadnia, że liczy się dla niego dobry pracownik niezależnie do wieku, bo kluczowe są kwalifikacje. To ważna informacja dla osób starszych aktywnie szukających pracy, które wybierają pracodawcę, dzięki któremu mogą podzielić się swoim doświadczeniem zawodowym, być aktywnymi w środowisku pracy i poza nim, jak również rozwijać się i dodatkowo zarabiać pieniądze. Ten projekt to dobra inwestycja w zespół pracowników każdej firmy.

Więcej szczegółów na stronie warszawa.praca.gov.pl/dobrypracownik można również napisać do realizatorów projektu na adres: dobrypracownik@up.warszawa.pl lub zadzwonić pod dedykowaną infolinię: 22 391 13 00 (centrala) i wybrać nr 3. Informacje o projekcie są również publikowane na Facebooku: www.facebook.com/UrzadPracyWarszawa

DOSTĘP PREMIUM