Można ze sobą poważnie rozmawiać

Gdańska Narada Obywatelska to wspólny projekt Fundacji "Samorządność" im. Lecha Bądkowskiego, Kreatywnej Pedagogiki, Gdańskich Lekcji Obywatelskich, Miasta Gdańska oraz Klubu Tygodnika Powszechnego Trójmiasto. W inicjatywę w roli mentora zaangażował się także prof. Adam Bodnar.

Seniorzy i nastolatkowie - na początku wydaje się, że mają ze sobą niewiele wspólnego. Różny bagaż doświadczeń, warunki dorastania, zapewne też poglądy i idee. Jednak łączy ich więcej, niż można przypuszczać.

Blisko 70 uczestników zrekrutowano wśród aktywnych seniorów oraz nastolatków z gdańskich szkół średnich. Organizatorom zależało stworzeniu warunków do pełnej szacunku wymiany poglądów między pokoleniami. Tematy, które wybrano, nie były jednak neutralne emocjonalnie czy światopoglądowo, a odnosiły się do obecnie niezwykle ważnych społecznie zagadnień.

Wydarzenie odbyło się 9 listopada o 11:00 w Urzędzie Miasta Gdańska. Spotkanie otworzyli: Prezydent Miasta Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz i Sławina Kosmulska, prezeska Fundacji "Samorządność" im. Lecha Bądkowskiego. Głos zabrali także Agnieszka Tomasik z Kreatywnej Pedagogiki i Gdańskich Lekcji Obywatelskich oraz prof. Adam Bodnar. W oparciu o metodę world café nastolatkowie i seniorzy rozmawiali w grupach o wylosowanych zagadnieniach. Co ciekawe, w zadaniu udział wzięli także towarzyszący uczniom nauczyciele, którzy debatowali w swoim gronie, również wnosząc na forum interesującą perspektywę.

W pierwszej części grupy dyskutowały o solidarności społecznej, równości obywateli - LGBT+ wobec prawa oraz mediach i dezinformacji. W drugiej części grupy zostały wylosowane ponownie i zajęły się zagadnieniami takimi jak kryzys klimatyczny, prawa zwierząt i język a prawa człowieka. Efekty dyskusji o wybranym temacie uczestnicy prezentowali na forum spotkania. Kluczowymi kwestiami było znalezienie odpowiedzi na pytania: jaki jest stan obecny, do czego dążymy i czego potrzebujemy, by to osiągnąć.

Praca w grupach była moderowana przez osoby aktywne zawodowo bądź społecznie w ramach wybranych zagadnień. Moderatorami byli Igor Dorawa, Julia Monkiewicz, Monika Popow, Małgorzata Fijas, Piotr Seweryn Pawłowski i Jan Suchanek. Całości przyglądała się rysowniczka Jadźka Rysuje (Natalia Mikołajek), która słowo mówione zamieniała na atrakcyjne notatki graficzne.

„Wychodzę z doświadczeniem dialogu z mądrymi młodymi ludzi" – powiedziała jedna z uczestniczek dyskusji, Maria Mrozińska. „Można ze sobą poważnie rozmawiać, będąc z różnych środowisk i mając różne doświadczenie" – ocenił mentorujący spotkanie, prof. Adam Bodnar. „To swoista lekcja demokracji" - podsumował. Rozmówcy często podkreślali, jak istotny jest wzajemny szacunek i otwartość na poznanie drugiego człowieka. I jak łatwo o tym zapomnieć, gdy brakuje dialogu, szczególnie wymiany myśli i idei między różnymi pokoleniami. Uczestnicy wspomnieli, że by budować lepsze jutro, wziąć sprawy w swoje ręce, należy wiedzieć, jak to zrobić z korzyścią dla wszystkich.

Jak podczas podsumowania spotkania podkreślali organizatorzy, Gdańska Narada Obywatelska może być elementem większej całości. Kto wie – być może uda się zorganizować podobne dyskusje w innych, także mniejszych miastach i miejscowościach. Jasna natomiast jest deklaracja, że gdańska debata nie pozostanie jedynie miłym wspomnieniem, a jej organizatorzy będą pracować nad jej owocami. Bo, jak podczas zakończenia podsumował jeden z nauczycieli, „mamy moc!".

TOK FM PREMIUM