Areopag o pojmowaniu praworządności - czy współczesne mechanizmy prawne nadążają za procesami społecznymi

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego organizuje specjalne wydarzenie naukowo-społeczne, pn. "Areopag o pojmowaniu praworządności - czy współczesne mechanizmy prawne nadążają za procesami społecznymi?". Areopag odbędzie się w majestatycznej przestrzeni sali sesyjnej Rady Miasta Szczecina w dniu 27 stycznia 2023 roku o godz. 18:00 i będzie on transmitowany na żywo w Internecie na portalach Facebook i YouTube Wydziału Prawa i Administracji US oraz na stronie portalu WSzczecinie.pl.

Rolę areopagitów przyjęli prof. Ewa Łętowska, prof. Marek Safjan, prof. Marek Zubik, prof. Jerzy Zajadło oraz prof. Adam Bodnar. Obrady Areopagu poprowadzi red. Jacek Żakowski. Przebieg dyskusji na bieżąco będzie ilustrował gość specjalny – sędzia Arkadiusz Krupa, znany jako autor satyrycznych rysunków, które umieszcza na stronie „Ślepym Okiem Temidy".

Przedsięwzięcie to jest oryginalnym formatem dyskusji, która ma połączyć elementy rzetelnej debaty naukowej uznanych specjalistów w swojej dziedzinie z potrzebą przystępnego przekazania tych doniosłych treści szerokiemu gronu odbiorców.

W czasach antycznych najwybitniejsi dostojnicy rozstrzygali na Areopagu sprawy wielkiej wagi państwowej. Współczesny Areopag, na który zapraszamy, znów zgromadzi najbardziej znamienitych prawników. Zajmą się oni rozważeniem, szczególnie istotnego zagadnienia – pojmowaniem praworządności. Areopagici postarają się odpowiedzieć na pytanie: czy współczesne mechanizmy prawne nadążają za procesami społecznymi?

Praworządność w rozumieniu prawniczym była w ostatnich latach nie bez powodu przedmiotem wielu dyskusji. Licznie występujące w niej głosy wymagają nomen omen reasumpcji oraz postawienia kropki nad „i". Czas rozstrzygnąć jak obecnie należy pojmować to zagadnienie. Debata ta dostarczy rzetelnej wiedzy, która wśród wielogłosu dyskursu publicznego może stanowić syntezę tego problemu.

Prof. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji US: „Organizowany przez nas Areopag jest unikalnym wydarzeniem, które podejmuje szczególnie doniosły i aktualny problem. Praworządność, będąc fundamentem demokratycznego państwa prawnego, jest niezwykle istotnym zagadnieniem. Antyczne wezwanie, które brzmi bądźmy niewolnikami prawa, abyśmy mogli być wolni, nadal pozostaje aktualne. Prawo, które jest regulatorem stosunków społecznych i wyznacza ramy podejmowanych działań, jest jednocześnie konstrukcją, utrzymującą właściwy sposób funkcjonowania każdego z nas w społeczeństwie. Jednakże otaczająca nas rzeczywistość niezwykle dynamicznie zmienia się w ostatnim czasie. Powstaje więc pytanie, czy prawo nadąża za tak szybko zmieniającą się rzeczywistością i jaka funkcja winna mu być współcześnie przypisana. W Europie znów do władzy dochodzą ruchy, popierające lekceważenie przyjętych ram prawnych. Ustrój określany jako demokracja nieliberalna zyskuje w Europie kolejnych zwolenników. Czy mamy receptę, by bronić praworządności i by rządy prawa wyznaczały granice naszych działań? Tego chcemy dowiedzieć się od areopagitów."

Wydarzenie to objęli swym patronatem honorowym Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego - prof. Waldemar Tarczyński, Prezydent Miasta Szczecina - Piotr Krzystek oraz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego - Olgierd Geblewicz. Zaszczycą oni nas również swoją obecnością na tym wydarzeniu. Obecni będą również Prezesi sądów powszechnych Szczecina, przedstawiciele samorządu adwokackiego, radcowskiego i komorniczego.

W komitecie organizacyjnym wydarzenia znajdują się dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US, dr hab. Wojciech Staszewski, prof. US, dr hab. Olgierd Bogucki, prof. US, dr Beata Kanarek, mgr Patryk Kupis i mgr Paweł Nowotko.

Partnerami wydarzenia są Uniwersytet Szczeciński, Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie, Izba Komornicza w Szczecinie, wydawnictwo C.H. Beck, Courtyard by Mariott Szczecin City oraz Kancelaria Komornika Sądowego Marcina Borka.

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM