"Sploty - o Ukraińcach z Polski" rozmowy Izy Chruślińskiej z Piotrem Tymą

Zaproszenie do wyprawy w ukraińsko-polski świat.

Ukraińcy z Polski – kim są? Jaka jest ich historia i losy? Jaka tożsamość i co ją kształtowało w okresie PRL i kształtuje nadal? Czy mają prawo do własnej pamięci i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym kraju? Jaki jest ich wkład w budowanie demokratycznej Rzeczypospolitej? Jak chcą być postrzegani przez swoich polskich współobywateli a jak są? Czym dla nich jest Ukraina i polsko-ukraińskie pojednanie? Na te i inne pytania odpowiada książka Izy Chruślińskiej „Sploty – o Ukraińcach z Polski" w rozmowach z Piotrem Tymą.

Paweł Smoleński we wstępie do książki pisze: „Lektura tej książki staje się wyprawą o wiele głębszą i pełniejszą, niż inne podejmowane wcześniej, w ukraińsko-polski świat , w której wnikliwie i poruszająco rozmawiają Piotr Tyma i Iza Chruślińska, stwarzając Ukraińcom z Polski, rzadką, możliwość opowiedzenia o sobie z perspektywy własnej społeczności."

Piotr Tyma: „Bycie Ukraińcem z Polski to ciągłe odnajdywanie nici i splotów łączących mnie z historią, kulturą i tradycją mojej małej ojczyzny. To też przyjmowanie aktywnej postawy w poszukiwaniu tych splotów, poznawanie i zachowywanie kultury i języka ukraińskiego, poznawanie przeszłości terenów, z których wywodzili się moi przodkowie. Jest to proces, który musi trwać nieustannie w każdym pokoleniu, byśmy my – Ukraińcy z Polski – nie stali się tylko kategorią z przeszłości".

Wydawnictwo Fundacja Terytoria Książki

TOK FM PREMIUM